Meny

51 miljoner till byggforskning

51 miljoner till byggforskning

17 olika forskningsprojekt inom hållbart byggande och boende har beviljats stöd från forskningsprogrammet E2B2. Totalt delar projekten på 51 miljoner kronor.

Forskningsprogrammet E2B2 drivs i regi av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. I programmets senaste utlysning som var öppen mellan under hösten mottog Energimyndigheten 67 ansökningar och nu står det klart att 17 projekt inom allt från renovering till arkitektur har beviljats stöd.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2 ytterligare en utlysning för ansökningar.

Projekten som får stöd från E2B2
 • Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – White Arkitekter AB
 • Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion – Lunds universitet
 • Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad – Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar – RISE Energy Technology Center AB
 • Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ – Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
 • Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering – Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik
 • Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM – White Arkitekter AB
 • Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen – Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader – Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen
 • Invändig tilläggsisolering av yttervägga – Lunds universitet, Byggnadsfysik
 • Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75 – Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader – Kungliga Tekniska högskolan
 • Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat – Luleå tekniska universitet
 • Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter – Högskolan i Gävle
 • Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering – Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi
 • Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor – RISE
 • Vätskekopplad värmeåtervinning – Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354

NCC rev asbest utan tillstånd

Får betala dryga böter för flera missar.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-rev-asbest-utan-tillstand-28348

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
http://byggindustrin.com/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Stoppat Veidekke-bygge på gång igen

"Bättre marknad än förra året".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/stoppat-veidekke-bygge-pa-gang-igen-28346

Ny chans för stort citybygge i Göteborg

Ska ge 250 bostäder bara ett stenkast från Avenyn.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ny-chans-stort-citybygge-i-goteborg-28337

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Hushållen har varken råda att köpa eller hyra nyproducerade bostäder i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/nya-bostader-i-stockholm-star-tomma-28334