Meny

Betongindustri sparar råmaterial genom återvinning

Betongindustri sparar råmaterial genom återvinning

Sedan januari arbetar företaget Betongindustri systematiskt med att omhänderta, krossa och leverera restbetong som ny ballast helt bestående av återvunna råmaterial till sina fabriker i Stockholm.

Från en last med fabriksbetong blir det ibland över betong som inte förbrukats. Nu har Betongindustri funnit ett sätt att tillvarata det materialet.

– Restbetong är ett problem för oss och alla våra konkurrenter. Särskilt i Stockholm där det byggs så mycket och vi har många fabriker blir det också en hel del restmaterial, säger Ebba Örwall Lovén, kvalitets- och miljöchef Betongindustri.

I stället för att som tidigare lägga betongresterna på deponi för att sedan använda det som fyllnadsmaterial arbetar man sedan i vintras med att använda det som ballast i ny betong.

– Tidigare körde vi restbetongen till vårt systerbolag Jehander i Enhörna fyra mil bort, som efter krossning kunde använda den som fyllnadsmaterial vid efterbehandling av sin täkt. Nu kör vi den till Tumba där de har en kross som krossar restbetongen till småstenar 0–16 millimeter. Materialet körs sedan tillbaka till fabrikerna  och blir till ny betong, berättar Ebba Örwall Lovén.

Vinsterna är främst miljömässiga. Dels att man genom att återanvända material kan minska uttaget av jungfruligt täktmaterial/ballast från täkter. Den krossade restbetongen kan ersätta 5 procent jungfrulig ballast i den nya betongen. Dels har transporterna blivit mer effektiva. Körstäckan har nära halverats och lastbilarna kör inte tomma någon sträcka.

– Vi har ett ansvar för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och det här är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan hushålla med både råmaterial, miljö och ekonomi, säger Per Berglund, vd för Betongindustri.

Betongindustri har sju fabriker i Stockholmsområdet och fyra av dem arbetar nu på det här sättet.

– Under året kommer alla Stockholmsfabriker att vara inkopplade på det här, säger Ebba Örwall Lovén.

Hon hoppas att man på sikt kommer att kunna använda mer än 5 procent restbetong i den nya betongen, men än det skulle kräva att standarderna ändras.

Med dagens volym restbetong påverkas inte kvaliteten.

– Vi har testat kvaliteten och inte sett några försämringar av kvaliteten. I så fall hade vi inte gjort detta, säger Ebba Örwall Lovén.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447