Meny
  • Ludvig Dahlgren, betongexpert på Skanska, ser ett ökat intresse för betong när nu fler klimatsmarta produkter lanseras.
    ,
    Håkan Wifvesson, vd för Swerock, som investerat i en anläggning för att ta till vara på slagg.

Byggföretagen investerar i nya betonglösningar

Byggföretagen investerar i nya betonglösningar

Byggföretagen tar nu egna initiativ för att säkra tillgången till klimatoptimerad betong. Peab investerar i en anläggning för att tillvarata slagg, och både Peab och Skanska har skapat sin egen klimatoptimerade betong.

– Nu har branschen vaknat, det är jättehäftigt! I dag vill många fler prata betong än förut, säger Ludvig Dahlgren, betongexpert på Skanska.

Skanska lanserade sin ”gröna betong” i mars i år. Den tillverkas i Skanska egna betongfabriker, och det man gör med betongen är att minska andelen cementklinker genom byte till masugnsslagg. Fokus har varit på betong för husbyggande, och man har- tagit fram olika materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden.

– Betongen finns för vägg, bjälklag och garage och har 50, 40 respektive 20 procents lägre klimatpåverkan. Vi har velat att det ska vara enkelt att köpa betongen, så vi har tagit hänsyn till olika behov och tagit fram tre kvaliteter. En utsatt utomhusmiljö har ju till exempel en tuffare exponering än en inomhusvägg, berättar Ludvig Dahlgren.

Skanska region betong säljer 70 procent av sin betong externt, men hittills är det främst interna projekt som har använt den gröna betongen.

– Vi har i dag redan fyra projekt som är färdigställda och så har vi ytterligare några projekt som nu är pågående, säger Ludvig Dahlgren.

Kan halvera utsläpp

Peab:s dotterbolag Swerock har också nyligen lanserat sin Eco-betong.

– Vi gör detta för miljön samt för att detta i många fall blir en tekniskt bättre produkt. Bland annat har vi resultat med bättre beständighet och livslängd, säger Håkan Wifvesson, vd för Swerock.

Sedan några år tillbaka blandar Swerock in upp till 20 procent slagg i sin standardbetong, men i Eco-betongen kommer man att blanda in så mycket slagg att man når upp till Svensk Betongs definition av klimatförbättrad betong, beroende på sort. Det går inte att ge en generell siffra på vilken andel slagg man sätter till, men Eco-betongen kan ge upp till 50 procent minskade utsläpp.

Som en del i satsningen investerar Peab i en anläggning som från 2020 ska användas för att tillverka slagg som passar för klimatförbättrad betong. Investeringen på drygt 130 miljoner kronor i den nya fabriken i Oxelösund har fått stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet.

I ett samarbete med SSAB tas restprodukter från den lokala stålproduktionen tillvara och omvandlas till slagg som i mald form ersätter delar av cement vid betongproduktion. Med denna satsning bidrar Peab till att samhällets koldioxidbelastning minskar med 50 000 ton årligen, motsvarande en halv miljon bilresor mellan Göteborg och Stockholm. Tidigare användes flygaska från kolkraftverk för att minska andelen cement i betong, men nu börjar den råvaran ta slut i takt med att kolkraftverk läggs ner och fokus har flyttat till slagg i stället.

– Det är bra att vi har hittat en gemensam lösning på ett problem, för slagg har varit ett problem. Det är också bra för oss att vi kan få närproducerad mas-ugnsslagg i stället för att importera den, säger Håkan Wifvesson.

FN:s klimatmöte viktigt för svensk byggbransch

Byggare hoppas på utbyte och affärer på COP 25.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fns-klimatmote-viktigt-svensk-byggbransch-28995

Skanska lägger ner vägverksamheten i Norrbotten

40 personer varslas.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-lagger-ner-vagverksamheten-i-norrbotten-29006

Alpin skidåkning på danska sopor

Skidbacken har skapat rubriker över hela världen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/alpin-skidakning-pa-danska-sopor-28846

Från Tengbom till Dalabyggare

Kontorschefen blir vd för anrikt byggbolag.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fran-tengbom-till-dalabyggare-28996

Bygge i Barkarby utsett till årets sämsta

Dödsolycka trots påpekade säkerhetsbrister.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/bygge-i-barkarby-utsett-till-arets-samsta-28994

De bygger ny Lidl-butik på Torp

"Spännande butikskoncept".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/de-bygger-ny-lidl-butik-pa-torp-28992

Han blir ny ordförande i NCC

Veteranen har gjort comeback i bolaget.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/han-blir-ny-ordforande-i-ncc-28982

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Klimattoppmötet pågår- men hur går det i Sverige?

Fler företag behövs i arbetet för fossilfritt byggande.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/klimattoppmotet-pagar-men-hur-gar-det-i-sverige-28981

Titiyo och jättetrappan i fokus på NCC:s invigning

Bildspecial. Se bilder från festkvällen och på bygget av trappan.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/titiyo-och-jattetrappan-i-fokus-pa-nccs-invigning-28980

Sexton personer får sluta på White

Förhandlingarna efter varslet är klara.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sexton-personer-far-sluta-pa-white-28979

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.