Meny

Campus Albano får hållbarhetsmärke

Campus Albano får hållbarhetsmärke

Klassas som hållbart i sin helhet. Upplever kraven för Citylab.

På campus Albano byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Nu står det klart att området blir den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab och därmed utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant.

Det nya universitetsområde som växer fram mellan Stockholms universitet, KTH, Hagastaden och Karolinska institutet ska bli en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande. 

Omfattar hela projektet

Och nu har projektet nått målen för att uppfylla kraven på certifieringen Citylab, en miljöcertifiering som inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt.

– Det är ett resultat av ett gott samarbete och en bekräftelse på att vi faktiskt skapar ett campus med hållbarhet som ledstjärna i alla led – något som är av största vikt för Akademiska Hus och vårt arbete för att uppnå en nollvision för vårt klimatavtryck, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus, en av aktörerna i projektet.

För att bli godkänd har projektet uppfyllt 20 indikatorer, som omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. 

Förarbeten och fysisk utformning

Bland annat granskas organisation och samverkan samt den rent fysiska utformningen. Blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan är krav som ska uppfyllas. 

Utvecklingsarbetet är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus och Stockholms universitet, KTH, Svenska Bostäder och Stockholms stad. 

Byggherrar är Akademiska Hus och Stockholms stads kommunala bostadsbolag Svenska Bostäder. 

 

Några av de hållbara insatser som görs i Albano

Bin, insekter och fåglar får gynnsamma miljöer

Vattensystem byggs för att ta hand om dagvatten

Utemiljöer utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur

Materialen har valts ut för att så låg klimatpåverkan som möjligt

Fastigheterna får bergvärme- och bergkylsystem och solceller på taket

Stefan Lindbäck: "Därför väljer vi att minska produktionen"

Hundratal får gå från Lindbäcks Bygg.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/stefan-lindback-darfor-valjer-vi-att-minska-produktionen-28762

En fjärdedel av alla nybyggen ska 3D-printas

Förenade Arabemiraten har antagit en strategi för 3D-printing som väcker uppmärksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/en-fjardedel-av-alla-nybyggen-ska-3d-printas-28679

Ramirent: "Alla maskinerna finns med elmotor"

Dålig framförhållning sätter käppar i hjulet för elektrifiering av byggarbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ramirent-alla-maskinerna-finns-med-elmotor-28745

Kommun och byggbolag i samarbete

Affären värd nära halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/kommun-och-byggbolag-i-samarbete-28759

Ny upphandling klar för t-baneutbyggnaden

De får bygga arbetstunnel vid Londonviadukten på Södermalm
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ny-upphandling-klar-t-baneutbyggnaden-28758

Betongelement får egen utställning

Från utopi till dystopi på Arkdes i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/betongelement-far-egen-utstallning-28757

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Var sjätte chef i företagsledande ställning har upplevt korruption.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/bygg-i-sarklass-mest-drabbat-av-mutor-28754

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

Kinesiska CRTG svarar på kritiken

Så agerar omtalade tunnelbolaget efter tilldelningen i Nacka.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/kinesiska-crtg-svarar-pa-kritiken-28751

Byggchefernas ordförande får chefsjobb på Sweco

Fokus på jämställdhet och hållbarhet lockar.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/byggchefernas-ordforande-far-chefsjobb-pa-sweco-28753

NCC vinner miljardavtal i Köpenhamn

Ska göra om kajområdet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-vinner-miljardavtal-i-kopenhamn-28752