Meny

Det här är arbetsgivarens ansvar

Det här är arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljöverket svara på frågor om arbetsgivarens ansvar i Covid-19-tider.

Vad är viktigast för arbetsgivaren att tänka på när det gäller arbetsmiljön i coronatider?

– Arbetsgivaren är som vanligt ålagd att utföra systematiskt arbetsmiljöarbete vilket i detta fall innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Arbetet behöver sannolikt intensifieras i dessa tider.

Varför räknas det nya coronaviruset som Riskklass 3?

– Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller sjukdomen är mycket smittsam.

Lagstödet för denna bedömning finns i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, där det står att om ett smittämne saknas i föreskrifternas förteckning över virus, så ska den högre riskklassen väljas.

Måste arbetsgivaren dokumentera att arbetstagare exponerats för det nya coronaviruset?

– Kravet att dokumentera gäller bara om smitta har konstaterats via provtagning och exponeringen har skett på grund av att något har brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker.

Vilket ansvar har arbetstgivaren för den som jobbar hemma?

– Arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att arbetstagarens arbetsmiljö är säker. Kraven i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning går oftast bra att uppfylla i bostaden, men det gäller att tänka på till exempel belysning och ergonomi. Om man inte kan ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig behövas.

Vilket ansvar har arbetsgivaren för medarbetare som jobbar utomlands?

– Vänd dig till EU-Osha som kan vägleda till andra länders arbetsmiljölagstiftning.

Blir det någon slags nödrätt som tar över arbetstidslagen vid ett stort utbrott av smitta?

– Nej, lagen gäller som vanligt. Enbart för krig eller krigsfara finns särskilda bestämmelser.

Får arbetsgivaren ta ut ”nödfallsövertid” på grund av den rådande situationen?

– Övertid för nödfallsarbete får tas ut då oförutsedda händelser vållat avbrott i en verksamhet eller hotat att medföra sådant avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom. Men övertiden behöver inte utföras av anställda i den drabbade verksamheten. Att nödfallsövertid tas ut betyder inte heller att övriga bestämmelser i arbetstidslagen sätts ur spel.

Får man jobba utan raster och pauser om verksamheten är hårt ansträngd?

– Nej, raster, måltidsuppehåll och pauser är under alla förhållanden nödvändiga, och särskilt viktiga om man gör undantag från viloreglerna eller tar ut övertid.

Gäller alltid kravet på 11 timmars dygnsvila?

– I vanliga fall gäller kravet 11 timmar dygnsvila under 24 timmar, men ett stort utbrott av smitta kan betraktas som ett särskilt förhållande som medför en tillfällig avvikelse från dygnsviloregeln. I en situation då undantaget tillämpas är det dock ytterst viktigt att arbetsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljön, enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med särskilt fokus på att arbetstagarna får den vila och återhämtning de behöver för att klara sina uppgifter på ett hållbart sätt.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer här: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

"Branschen kommer göra riskanalyser på helt annat sätt”

Tror på nya insikter efter corona.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/branschen-kommer-gora-riskanalyser-pa-helt-annat-satt-29463

Projekten tuffar på– men störningar lurar i bakgrunden

Ögonblicksbild av hur det är på byggena just nu.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projekten-tuffar-pa-men-storningar-lurar-i-bakgrunden-29462

NCC fortsätter på järnvägsprojekt

Nya affären värd 800 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-fortsatter-pa-jarnvagsprojekt-29460

Utländsk arbetskraft drabbas hårt av krisen

Så är läget på byggena just nu enligt facket.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/utlandsk-arbetskraft-drabbas-hart-av-krisen-29459

Döms i bygglovshärvan i Lysekil

Konsult och lokalpolitiker lurade familjer.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/doms-i-bygglovsharvan-i-lysekil-29458

Utstationerade kan få kräva högre lön

Lagändringar för utstationerades villkor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/utstationerade-kan-fa-krava-hogre-lon-29455

Fältsjukhus riskerar bli svartbyggen - nu ändras lagen

"Ingen ska behöva ägna tid och kraft åt detta".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/faltsjukhus-riskerar-bli-svartbyggen-nu-andras-lagen-29454

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Projektering på distans funkar förvånansvärt bra"

Nya lärdomar av att jobba hemma.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projektering-pa-distans-funkar-forvanansvart-bra-29451

Skanska tecknar miljardavtal

Bygger dubbelspår på Västkustbanan.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-tecknar-miljardavtal-29449

Regeringsbeslut: Byggstart för 14 nya infraprojekt

Investeringar på 16 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/regeringsbeslut-byggstart-14-nya-infraprojekt-29448

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.