Meny

Efter höjningarna – nu sänker byggarna utdelningen

Efter höjningarna – nu sänker byggarna utdelningen

Det osäkra läget kring coronaviruset gör att flera byggbolag reviderar sina utdelningsförslag för 2019. Bland annat halverar både NCC och JM utdelningen per aktie.

Under 2018 halverade NCC sin utdelning från 8 till 4 kronor per aktie. Med 2019 års bokslut presenterade bolaget återigen en höjning, denna gång till 5 kronor uppdelat på två gånger under året. Under måndagen meddelade dock NCC att man reviderar förslaget till årsstämman och halverar den föreslagna utdelningen till 2,5 kronor per aktie som ska delas ut under våren. Om förutsättningarna medger kommer styrelsen dock att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en andra utdelning.

– Av försiktighetsskäl vill vi med detta förslag skapa ökad flexibilitet i en tid av osäkerhet. NCC har en stabil finansiell position, med en nettokassa. Styrelsen har en uttalad ambition att om så är möjligt föreslå också en andra utdelning, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC, i ett pressmeddelande.

"Fortsatt stabil utveckling"
 
För 2019 föreslog JM en höjning av utdelningen med 50 öre per aktie, till totalt 12,50 kronor.

Nu har ett reviderat förslag lagts om att enbart dela ut halva summan, 6,25 kronor per aktie. Åtminstone till en början. Intentionen är att senare dela ut resten.

”Förutsatt att omvärlden har stabiliserats och visibiliteten framåt för bostadsmarknaden har förbättrats i rimlig omfattning är ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare under 2020 för att föreslå beslut om ytterligare utdelning”, skriver JM i ett pressmeddelande.

Hittills under första kvartalet 2020 har JM:s affär utvecklats stabilt såväl försäljnings- som produktionsmässigt, menar man vidare.
”Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala dimensioneringen utifrån JM:s affärsmodell.”

Avvaktar med extrautdelningen


Peab hade planer på att dela ut ett nybildat fastighetsbolag med bolagets helägda kommersiella fastigheter och en del bostäder.

Denna extrautdelning läggs nu på is och kommer inte att komma upp till beslut under årsstämman i maj. Dessutom kommer Peab att använda tiden fram till dess att kallelsen ska skickas ut för att utvärdera den ordinarie kontantutdelningen på 4,20 kronor per aktie.

– Påverkan på Peab har hittills varit begränsad men då läget är osäkert och svårt att överblicka har styrelsen valt att senarelägga processen med att dela ut vårt fastighetsbolag. Arbetet med att bilda och strukturera bolaget fortsätter utan avbrott. Peabs finansiella ställning är stabil men det är av största vikt att ha så god överblick som möjligt när förslaget lämnas till årsstämman, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.       

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

"Branschen kommer göra riskanalyser på helt annat sätt”

Tror på nya insikter efter corona.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/branschen-kommer-gora-riskanalyser-pa-helt-annat-satt-29463

Projekten tuffar på– men störningar lurar i bakgrunden

Ögonblicksbild av hur det är på byggena just nu.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projekten-tuffar-pa-men-storningar-lurar-i-bakgrunden-29462

NCC fortsätter på järnvägsprojekt

Nya affären värd 800 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-fortsatter-pa-jarnvagsprojekt-29460

Utländsk arbetskraft drabbas hårt av krisen

Så är läget på byggena just nu enligt facket.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/utlandsk-arbetskraft-drabbas-hart-av-krisen-29459

Döms i bygglovshärvan i Lysekil

Konsult och lokalpolitiker lurade familjer.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/doms-i-bygglovsharvan-i-lysekil-29458

Utstationerade kan få kräva högre lön

Lagändringar för utstationerades villkor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/utstationerade-kan-fa-krava-hogre-lon-29455

Fältsjukhus riskerar bli svartbyggen - nu ändras lagen

"Ingen ska behöva ägna tid och kraft åt detta".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/faltsjukhus-riskerar-bli-svartbyggen-nu-andras-lagen-29454

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Projektering på distans funkar förvånansvärt bra"

Nya lärdomar av att jobba hemma.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projektering-pa-distans-funkar-forvanansvart-bra-29451

Skanska tecknar miljardavtal

Bygger dubbelspår på Västkustbanan.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-tecknar-miljardavtal-29449

Regeringsbeslut: Byggstart för 14 nya infraprojekt

Investeringar på 16 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/regeringsbeslut-byggstart-14-nya-infraprojekt-29448

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.