Meny

Förbifarten stäms på miljardbelopp i Italien

Förbifarten stäms på miljardbelopp i Italien

Domstolsprocessen som det italienska bolaget som sades upp från Förbifart Stockholm driver gentemot Trafikverket har nyligen startat. En första del handlar om förtal.

Trafikverket krävs på miljardbelopp av uppsagda italienska bolaget LSAB/Vianini. Bolagets kontrakt för etappen under Lovön sades upp i mars i år. De ekonomiska anspråk som LSAB gör på Trafikverket är uppdelade i flera delar. Den del som gäller förtal drivs av Vianini och är först ut att tas upp inom det italienska rättsväsendet. 

– Processen i Italien har just startat och en hearing kommer sannolikt att hållas under våren 2020, säger Trafikverkets chefsjurist Charlotta Lindmark.

Läs även: Motgångarna fortsätter: upphandling på Förbifarten stoppas

Stämningsansökan gällande förtal ligger på totalt 80 miljoner euro (cirka 900 miljoner kronor).

– Vianini anser att Trafikverket agerat på ett sätt som skadat deras anseende genom bland annat uppgifter till media om entreprenörens brott mot arbetsmiljöbestämmelser och miljölagstiftning liksom förseningar i projektet, säger Charlotta Lindmark.

Trafikverket bestrider kravet i sin helhet. Charlotta Lindmark uppger även att de och LSAB, som gick i konkurs strax efter att deras kontrakt sagts upp, är oense om huruvida Trafikverket haft rätt att häva kontrakten. 

– Trafikverket har för egen del lämnat in en stämningsansökan till Solna tingsrätt. I ansökan yrkar Trafikverket att tingsrätten slår fast att hävningen av kontrakten har varit befogade och att entreprenören, LSAB i konkurs, tillsammans med Vianini och CMC är solidariskt skadeståndsskyldiga att ersätta Trafikverket för uppkomna skador med anledning av hävningarna. Svaromål ska avges inom kort, säger Charlotta Lindmark.

Flera miljarder kronor

Trafikverket har enligt henne även tagit emot krav på skadestånd från konkursförvaltaren gällande både onödiga kostnader och utebliven vinst som LSAB anser grundar sig i hävningen av kontrakten. Totalt för de två entreprenader som LSAB hade uppgår dessa belopp till drygt 2 miljarder kronor. Dessutom finns det också ÄTA-krav (ändringar och tillägg) från Vianini/LSAB som Trafikverket tagit emot efter hävningarna, men Trafikverket vill inte gå in på den exakta summan för dem.

Utöver det har Trafikverket tagit emot ytterligare ett krav i italiensk domstol. Det är en stämningsansökan som avser skadestånd för kostnader kopplade till krediter som beviljats för LSAB från kreditgivare och som nu återkrävts i samband med konkursen. Det belopp som Vianini/LSAB vill ha ersättning för ligger i detta fall på cirka 11 miljoner euro (cirka 130 miljoner kronor). Trafikverket samarbetar med italienska jurister som kommer att företräda dem i den italienska domstolen.

FN:s klimatmöte viktigt för svensk byggbransch

Byggare hoppas på utbyte och affärer på COP 25.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fns-klimatmote-viktigt-svensk-byggbransch-28995

Skanska lägger ner vägverksamheten i Norrbotten

40 personer varslas.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-lagger-ner-vagverksamheten-i-norrbotten-29006

Alpin skidåkning på danska sopor

Skidbacken har skapat rubriker över hela världen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/alpin-skidakning-pa-danska-sopor-28846

Från Tengbom till Dalabyggare

Kontorschefen blir vd för anrikt byggbolag.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fran-tengbom-till-dalabyggare-28996

Bygge i Barkarby utsett till årets sämsta

Dödsolycka trots påpekade säkerhetsbrister.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/bygge-i-barkarby-utsett-till-arets-samsta-28994

De bygger ny Lidl-butik på Torp

"Spännande butikskoncept".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/de-bygger-ny-lidl-butik-pa-torp-28992

Han blir ny ordförande i NCC

Veteranen har gjort comeback i bolaget.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/han-blir-ny-ordforande-i-ncc-28982

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Klimattoppmötet pågår- men hur går det i Sverige?

Fler företag behövs i arbetet för fossilfritt byggande.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/klimattoppmotet-pagar-men-hur-gar-det-i-sverige-28981

Titiyo och jättetrappan i fokus på NCC:s invigning

Bildspecial. Se bilder från festkvällen och på bygget av trappan.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/titiyo-och-jattetrappan-i-fokus-pa-nccs-invigning-28980

Sexton personer får sluta på White

Förhandlingarna efter varslet är klara.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sexton-personer-far-sluta-pa-white-28979

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.