Meny

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne har valts till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. Hon är den första kvinnan på den positionen.

Carin Stoeckmann valdes till ny ordförande i Sveriges Byggindustrier vid Byggstämman den 15 maj. Hon är den första kvinnliga ordföranden i organisationens historia.

Hur kommer det märkas att du är ordförande i Sveriges Byggindustrier?

– Det är kanske lite tidigt att säga, men jag kommer kanske från en lite annorlunda bakgrund jämfört med tidigare ordföranden. Mitt hjärta bultar lite extra mycket för de små- och medelstora företagen eftersom det är därifrån jag själv kommer. Det är en viktig aspekt att ha med i den här rollen också.

Vilka frågor vill du driva som ordförande?

–  Jag tycker att de fyra fokusområden som vi har är väldigt bra och dessa vill jag jobba vidare med. Sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och attraktiva kollektivavtal är viktiga frågor som berör hela branschen. Det jag tycker är roligt och intressant är att vi har lyft blicken också inom hållbarhet och digitalisering. Utan digitalisering kommer vi inte att klara av de utmaningar som branschen har - bland annat inom miljöområdet.

Du har suttit i Sveriges Byggindustriers SME-utskott tidigare. Hur ligger de små och meddelstora företagen till vad gäller digitalisering?

– Det ser väldigt olika ut. Det man drivs av utvecklar man också, men det är klart att digitalisering är förenat med en viss kostnad och tidsåtgång. Jag tror ändå att det är viktigt att lyfta blicken och våga ta det steget. Här finns en enorm potential. Digitalisering hjälper till att effektivisera och säkra processerna. Man behöver förändra tänkesättet och se det som ett hjälpmedel.

Hållbarhet är en annan fråga som engagerar dig. Vad lägger du in i begreppet  hållbarhet?

– Hållbarhetstänket bör finnas med inom alla områden tycker jag. Det handlar inte bara om miljö utan även och jämställdhet till exempel. FN:s agenda 2030 är väldigt intressant och spännande. Den innehåller 17 globala mål som spänner över flera områden. Jag tycker att de är väldigt bra och pedagogiska och de passar väldigt bra in på byggsektorns utveckling och mål.

Carin Stoeckmann har varit vd för familjeföretaget Byggmästar’n i Skåne sedan 2005 då hon tog över vd-stolen efter sin far Christer Dahlén. Hon har förvaltat sitt bolag väl och bolaget omsätter nu omkring 1 miljard kronor om året.

Efter gårdagens stämma består Sveriges Byggindustriers nya styrelse av 13 ledamöter, fyra kvinnor och nio män. Vid sidan av valet av Carin Stoeckmann till ny förbundsordförande valdes Gunnar Hagman, Skanska Sverige,  till vice förbundsordförande. Den tidigare ordföranden Svante Hagman, NCC, tackades för sina insatser i förbundsstyrelsen som han nu lämnar. Utöver Svante Hagman lämnade Thomas Jansson (NA Bygg) samt Urban Nilsson (Berggren & Bergman ) förbundsstyrelsen.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse för perioden 2019/2020:
 • Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne (förbundsordförande)
 • Gunnar Hagman, Skanska Sverige (vice förbundsordförande)
 • Fredrik Andersson, Contractor Bygg Holding Norr
 • Mikael Bennarp, ENIVA
 • Anette Frumerie, Besqab
 • Anders Göransson, Castanum Förvaltning
 • Thomas Håkanson, Ekens Golv
 • Ylva Lageson, NCC
 • Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg i Skövde
 • Roger Linnér, Peab
 • Susanne Persson, JM
 • Jörn Ryberg, MarCon Teknik
 • Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads
Det här är agenda 2030

Agenda 2030 är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447