Meny

Hon jobbar för att skapa en trygg miljö i skuggan av viruset

Hon jobbar för att skapa en trygg miljö i skuggan av viruset

Amanda Borneke är KMA-ledare på CS Riv & Håltagning där beredskapsarbetet är i full gång. Det är ett 30-tal rivningsplatser runt om i Västra Götaland som ska samordnas. Hennes arbete präglas just nu av skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt i skuggan av det nya viruset.

Amanda Borneke är KMA-ledare på CS Riv & Håltagning där beredskapsarbetet är i full gång. Det är ett 30-tal rivningsplatser runt om i Västra Götaland som ska samordnas.

Hennes arbete präglas just nu av skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt i skuggan av det nya viruset.

– Vi håller beredskap och lugnet, säger hon.

Pandemiplan för hela företaget

Amanda Borneke har skrivit en ”pandemiplan” – en åtgärdslista för hur företaget ska minimera smittspridningen och undvika massjukfrånvaro. Där har hon delat in företaget i kategorier: kontoret, bilarna och byggarbetsplatserna där de två sistnämnda är av högre prioritet.

– Åtgärder för kontoret kan till exempel vara att det ska finnas tvål på toaletter, handsprit vid in-och utgångar samt uppmuntrande skyltar om hur man bäst tvättar händerna.

Vi har även köpt in desinfektionsservetter finns så att vi kan tvätta av skrivborden vid slutet av dagen. Ett annat tips vi får är att separera toaletter för besökande och personal, både på kontoret och på arbetsplatserna. I bilar finns desinfektionsservetter och alla medarbetare har eget ansvar att städa sin bil, säger hon.

Viktigt med kontakt med beställaren

Ute på arbetsplatserna där CS Riv & Håltagning verkar som underentreprenörer är det viktigt för Amanda att ha kontakt med beställaren.

– Den dialogen behövs för att minska smittspridningen, informera om krisplanen, dela dagliga nyheter om viruset och vilka nya åtgärder som behövs. Om där finns en API-tavla placeras pandemiplanen där för att meddela vad som gäller på den specifika arbetsplatsen, berättar Amanda Borneke.

Beställaren måste också göra tidsplanering inför en massjukfrånvaro och delgöra en beredskapssamordnare.

– Det är också bra om beställaren bereder inom kommunens geografiska område, till exempel kartlägger var medarbetarna ska söka vård, om det skulle behövas. Vissa mottagningar är redan fulla och det kan gå fortare med en planering, säger Amanda Borneke.

Positivitiva ordalag

 Det är viktigt att alla behåller en positiv ton tycker hon.

– I en kris är det viktigt att inte använda ”negativa ord” pandemiplanen kan till exempel förklaras som kontroll-, beredskap- eller krishanteringsplan för vara mer betryggande, säger hon.

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Projekten tuffar på– men störningar lurar i bakgrunden

Ögonblicksbild av hur det är på byggena just nu.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projekten-tuffar-pa-men-storningar-lurar-i-bakgrunden-29462

NCC fortsätter på järnvägsprojekt

Nya affären värd 800 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-fortsatter-pa-jarnvagsprojekt-29460

Utländsk arbetskraft drabbas hårt av krisen

Så är läget på byggena just nu enligt facket.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/utlandsk-arbetskraft-drabbas-hart-av-krisen-29459

Döms i bygglovshärvan i Lysekil

Konsult och lokalpolitiker lurade familjer.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/doms-i-bygglovsharvan-i-lysekil-29458

Utstationerade kan få kräva högre lön

Lagändringar för utstationerades villkor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/utstationerade-kan-fa-krava-hogre-lon-29455

Fältsjukhus riskerar bli svartbyggen - nu ändras lagen

"Ingen ska behöva ägna tid och kraft åt detta".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/faltsjukhus-riskerar-bli-svartbyggen-nu-andras-lagen-29454

"Projektering på distans funkar förvånansvärt bra"

Nya lärdomar av att jobba hemma.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projektering-pa-distans-funkar-forvanansvart-bra-29451

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska tecknar miljardavtal

Bygger dubbelspår på Västkustbanan.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-tecknar-miljardavtal-29449

Regeringsbeslut: Byggstart för 14 nya infraprojekt

Investeringar på 16 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/regeringsbeslut-byggstart-14-nya-infraprojekt-29448

Peab växer i Norden

Danmark blir en helt ny marknad genom beläggningsverksamheten.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/peab-vaxer-i-norden-29447

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.