Meny

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

En lägre andel kvinnliga byggnadsarbetare använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med sina manliga kollegor. Det framgår av rapporten Säker arbetsplats från företaget Skydda.

I arbetet med rapporten Säker arbetsplats har 521 byggnadsarbetare och 202 skyddsombud intervjuats om hur de använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas i det dagliga arbetet. Av svaren framgår att endast 44 procent av de 116 kvinnor som har intervjuats använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med 52 procent av de 405 män som ingår i undersökningen.

Enligt rapporten är en huvudanledning till att kvinnor inte använder sin personliga skyddsutrustning att den inte passar bra och att utrustningen inte bedöms som fungerande. Knappt 1 av 5 av kvinnorna (17 procent) anger att deras hjälmar inte är fungerande alls och 1 av 10 (9 procent) ger samma låga betyg angående deras andningsskydd. Motsvarande svar bland männen är 5, respektive 4 procent.

– Att byggbranschens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassat materiel är helt oacceptabelt. Vi vet att utrustning som inte passar eller inte fungerar kan vara hela skillnaden mellan ett tillbud och en allvarlig olycka. Byggbranschen har en rejäl läxa att göra i det här sammanhanget, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Rapporten visar också att kvinnor i lägre grad upplever att de är delaktiga i besluten kring vilken personlig skyddsutrustning de behöver för arbetet. 8 procent av kvinnorna anger att de inte alls är delaktig i besluten, att jämföras med 4 procent bland männen.

– Personlig skyddsutrustning har funnits i anpassade storlekar och passformer i många år. Företagen måste inse detta, så att deras personal får rätt utrustning för att kunna utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt, säger Mikael Hansson.
 

Om rapporten Säker arbetsplats 2019:

Rapporten består av två separata, samordnade enkätundersökningar som genomförts av det renommerade researchföretaget Ipsos. Dels utfördes en enkät bland byggarbetare genom webbintervjuer, där totalt 521 personer deltog under november 2018. Dels en enkät bland skyddsombud som genomfördes genom telefonintervjuer, där 202 personer deltog under november och december 2018. Rapporten släpps den 21 mars 2019.

Här kan du läsa och ladda ned hela rapporten

Rapporten ”Säker arbetsplats” visar bland annat:
  • 44 procent av kvinnliga byggarbetare anger att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet
  • 52 procent av manliga byggarbetare svarar att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet
  • 17 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras hjälmar inte är fungerande alls
  • 5 procent av manliga byggarbetare svarar att deras hjälmar inte är fungerande alls
  • 9 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras andningsskydd inte är fungerande alls
  • 4 procent av manliga byggarbetare svarar att deras andningsskydd inte är fungerande alls
  • 9 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras hörselskydd inte är fungerande alls
  • 3 procent av manliga byggarbetare svarar att deras hörselskydd inte är fungerande alls

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
http://byggindustrin.com/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222