Meny

Ny sajt ska underlätta hållbar renovering

Ny sajt ska underlätta hållbar renovering

I dag lanseras Bygg klimatsmart som ska underlätta för fastighetsägare att renovera hållbart. "Vi vill visa att man själv kan påverka framtidens klimat genom att efterfråga fler hållbara alternativ, säger Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande."

Byggnader är en av de största klimatbovarna. 37 procent av all energianvändning kommer från byggsektorn och branschen släpper ut 21 procent av alla växthusgaser. Det kan jämföras med de årliga utsläppen från svenska personbilar som är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

En stor del av miljöpåverkan kommer från renoveringar. Nu lanserar Informationscentrum för hållbart byggande Bygg klimatsmart, en webbsida ger samlad information om hur man kan renovera hållbart.

– Med initiativet Bygg klimatsmart vill vi göra informationen om hållbar renovering mer lättillgänglig för såväl villaägaren som för bostadsrättsföreningen och ägare av mindre hyresfastigheter, säger Johan Nuder.

Informationscentrum för hållbart byggande har bland annat skapat en virtuell hållbarhetsexpert, som kallas för Husbusen. Hen kommer att dela med sig av tips om hur man renoverar hållbart på Youtube, Instagram och Facebook.

Genom att göra medvetna materialval och genomföra energieffektiviseringar kan man minska mängden material och mängden energi som går åt under en byggnads livscykel.

– Vi vill visa att man själv kan påverka framtidens klimat genom att efterfråga fler hållbara alternativ med kloka materialval och mer energieffektiva byggnader, utan att skapa ännu mer klimatångest, säger Johan Nuder.

Renoveringen är en viktig del av byggsektorns påverkan. Det är också här som miljöpåverkan är störst.  I Sverige finns det cirka 4,9 miljoner bostäder och de befintliga bostäderna använder mer än dubbelt så många kilowattimmar per kvadratmeter och år jämfört med de nyproducerade. Det tillförs dessutom bara drygt 1 procent nya bostäder varje år.

– Så det är i det befintliga beståndet den stora klimatutmaningen ligger, säger Johan Nuder.


 

Så renoverar du klimatsmart

Välj rätt virke

  • Välj certifierat trä.

  • Välj lärkvirke eller kärnvirke av tall som innehåller naturligt rötskydd.

  • Använd NTR-systemet till hjälp när tryckimpregnerat virke ska köpas.

Välj rätt färg för hälsan och miljön

  • Läs på om ingredienser och ställ frågor om innehåll till proffsen i din fackhandel.

  • Vädra när du målar.

  • Lämna överbliven färg till en miljöstation.

Välj giftfritt lim och fog

Fråga i din fackhandel efter miljöbedömda produkter.

  • Lim och fog kan innehålla hälsovådliga kemikalier – använd inte mer än vad som behövs och lämna överblivet material till en miljöstation.

  • Använd rätt skyddsutrustning.

Fler tips hittas här https://byggklimatsmart.se/

Håll Nollan får norsk motsvarighet

Norska byggare startar gemensam utbildning i säkerhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hall-nollan-far-norsk-motsvarighet-28501

Världsunikt datacenter byggs i Falun

“Globalt sett är datacenterbranschen en större miljöbov än flyget.”
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/varldsunikt-datacenter-byggs-i-falun-28500

Betongfamiljen växer i Tyskland

Göteborgsbaserade koncernen köper sand- och grustäkt. Ska leverera 500 000 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/betongfamiljen-vaxer-i-tyskland-28490

Skanska har skrivit nytt miljardavtal

Storsatsning på godsjärnväg i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-har-skrivit-nytt-miljardavtal-28489

Deras trä gör första klimatneutrala butiken

Tillverkningen av trästommen till Sveriges första klimatneutrala butik är igång.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/deras-tra-gor-forsta-klimatneutrala-butiken-28488

Hon går från Vildmarkshotellet till Riksbyggen

"Jag hoppas att jag kan tillföra lika mycket som jag lär mig".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hon-gar-fran-vildmarkshotellet-till-riksbyggen-28487

Nya siffror: Antal påbörjade bostäder minskar

Antal nybyggen under det första halvåret är 12 procent färre jämfört med perioden 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/nya-siffror-antal-paborjade-bostader-minskar-28486

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Så jobbar bygg med AI i dag

Skanska, NCC och Peab berättar om hur de arbetar för att implementera AI i sin verksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-jobbar-bygg-med-ai-i-dag-28352

Här får Skellefteå en ny teater i trä

"Det man ser på bilden är den stora blackboxen", säger Daniel Wilded på Martinsons.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/har-far-skelleftea-en-ny-teater-i-tra-28484

Tankstation ska minska klimatutsläpp

Mobil tankstation ska minska byggarnas utsläpp av koldioxid.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/tankstation-ska-minska-klimatutslapp-28482