Meny

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Två tvister som har gått Skanskas väg kommer att påverka resultatet i kvartal två positivt. Det handlar om nedlagda kartellanklagelser i Tjeckien och ett skadestånd från norska staten som tillsammans ger 408 miljoner kronor.

Det var 2015 som Skanska bötfälldes tillsammans med Strabag och Eurovia för en motorvägskartell i Tjeckien av landets konkurrensmyndighet. Bolagen skulle ha samarbetat kring budgivningen om motorvägsprojektektet R4, något som då förnekades kategoriskt av Skanska.

Nyligen fick Skanska besked om att processen kring R4-projektet kommer avslutas. Redan i mars upphävde Tjeckiens högsta domstol beslutet om böter. Skanska återför nu en avsättning som tidigare gjorts mot bakgrund av ärendet och detta påverkar rörelseresultatet centralt positivt med 212 miljoner kronor i kvartal 2.

I Norge har Skanska dessutom fått sitt skadestånd beviljat av appellationsdomstolen i fallet som rör järnvägskontraktet Follo EPC Oslo S efter att Norges högsta domstol beslutat i april 2019 att inte ge beställaren (norska järnvägsverket Bane NOR) prövningstillstånd. Detta får en positiv påverkan om 196 miljoner kronor på Skanskas rörelseresultat och kassaflöde i verksamhetsgrenen Byggverksamhet under andra kvartalet 2019. Bakgrunden är en tvist som rör tilldelningen av kontraktet för höghastighetsjärnvägen som Skanska vann i fjol.

Sammanlagt förbättras Skanskas resultat i kvartal 2 med 408 miljoner kronor. Den 24 juli presenteras kvartalsrapporten.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447

Veidekke bygger mer i Hagastaden

Kontraktet värt nära 300 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/veidekke-bygger-mer-i-hagastaden-28446