Meny

Så ska nya investeringsstödet se ut

Så ska nya investeringsstödet se ut

Investeringsstödet för hyresrätter ska delas upp i en storstadspott och en pott för övriga landet. Det meddelar regeringen som nu skickar flera förslag på remiss.

Byggindustrin har tidigare rapporterat att investeringsstödet för hyresrätter, som togs bort i vintras när Moderaternas budget röstades igenom, skulle återinföras i och med vårändringsbudgeten.

Investeringsstödet ska dock förändras. Det har regeringspartierna Socialdemokratrerna och Miljöpartiet avtalat med Centerpartiet och Liberalerna i det så kallade januariavtalet.
Enligt januariavtalet ska investeringsstöden koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Förordningen föreslås ändras genom att en stödet delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet.

Istället för att respektive länsstyrelse ska pröva och besluta samtliga frågor om stöd i hela landet ska länsstyrelserna i Stockholms- Göteborgs- och Malmöregionerna överlämna ansökningshandlingarna till Boverket tillsammans med ett eget yttrande. Därefter ska Boverket göra en gemensam rangordning för respektive storstadsregion. I övriga regioner ska länsstyrelsen fortsättningsvis stå för prövningen.
 

Flest lägenheter per bostadsarea

Stödet ska också effektiviseras genom att de projekt i storstadsregionerna med flest lägenheter per bostadsarea ska prioriteras.

Regeringen lämnar också två förslag på hur investeringsstödet kan underlätta för människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. Det första föreslaget går ut på att stödmottagaren ska avsätta minst tio procent av de nybyggda bostäderna, alternativt motsvarande antal bostäder i det befintliga beståndet, till personer under 27 år.

Det andra förslaget innebär att fem procent av lägenheterna i projektet, eller motsvarande antal i det befintliga beståndet, ska erbjudas kommunen att hyra för att erbjuda personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats.


Återkommer vilka pengar som ska användas

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019.

Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

Fasadgruppen bakom uppköp i Halland

"Har stor kompetens och passar perfekt in hos oss".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fasadgruppen-bakom-uppkop-i-halland-28630

De kan ta hem Stålbyggnadspriset

Villa, museum, bostadshus och bro tävlar.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/de-kan-ta-hem-stalbyggnadspriset-28614

Skanska bygger bostäder i Nashville

Ordern värd cirka 690 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-bygger-bostader-i-nashville-28612
Per Bolund pratade budget under Business Arena Stockholm.

Fyra bostadsnyheter ur budgeten

Bolund berättade på Business Arena.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/fyra-bostadsnyheter-ur-budgeten-28610

JM får böta maxbelopp

Brister i fallskyddet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-far-bota-maxbelopp-28598

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall

Ordern värd 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-sundsvall-28609

Projektengagemang vinstvarnar – vd säger upp sig

"Vi kommer inte att nå den planerade resultatnivån".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/projektengagemang-vinstvarnar-vd-sager-upp-sig-28607

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

NCC först ut på Masthuggskajen

Byggstart på fredag.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/ncc-forst-ut-pa-masthuggskajen-28606

Lämnar hotellkedjan – gör comeback på NCC

"Känns väldigt roligt att få komma tillbaka".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/lamnar-hotellkedjan-gor-comeback-pa-ncc-28599

Solcellsvägen – ett franskt fiasko

För få soltimmar och för mycket löv sinkade projektet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/solcellsvagen-ett-franskt-fiasko-28592