Meny
  • "Byggnadsarbetare i dag har ett farligare jobb än poliser, brandmän och militärer. Jag blir både arg och ledsen när jag tänker på det", säger Kajsa Hessel.

Slarv orsak till dödsolyckor på byggen

Slarv orsak till dödsolyckor på byggen

Byggchefernas andra delrapport i Byggchefsbarometern “Säkra säkerheten” tar sig an hälsa och säkerhet i branschen. Slarv, stress och bristande kommunikation är de vanligaste orsakerna till olyckor. "De viktigaste orsakerna till att olyckor sker är slarv och stress och det är kopplat till machokulturen, säger Kajsa Hessel.

Hittills i år har 33 människor förolyckats på arbetsplatser i Sverige. Bygg är en av de mest riskfyllda branscherna där olyckstalen är höga. Förra året förolyckades 12 personer inom bygg.

– Det görs många bra initiativ, bland annat den säkerhetspark som öppnades nyligen, men det hjälper inte. Olyckorna ökar. Vi tror att nyckeln är att ha fokus på kulturen i branschen, säger Kajsa Hessel

Läs mer: Nu är säkerhetsparken i Arlanda startklar.

Enligt rapporten “Säkra säkerheten” upplever nio av tio chefer inom bygg att det har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna, men samtidigt säger var fjärde av de 1771 chefer som har deltagit i undersökningen att de anser sig tvungna att tänja på reglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.

Många av svaren i undersökningen vittnar om att säkerhet inte har den status och prioritet i verksamheterna som krävs för att utrota dödsolyckorna.

– När man måste välja mellan ekonomi, tid och säkerhet är svaret inte kristallklart, utan många i branschen tar genvägar. Och så länge vi gör det så kommer folk fortsätta att förolyckas, säger Kajsa Hessel.

De tre vanligaste orsakerna till att olyckor sker är: slarv (72 procent), stress (52 procent) och kommunikationsbrister (39 procent). Här påtalar flera av cheferna i undersökningen att det faktum att det ofta talas flera olika språk på en byggarbetsplats leder till missförstånd och brister i kommunikationen.

– Slarv handlar om sådant som inte är viktigt. Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet. Det är konkreta exempel på att säkerhetskulturen i branschen är svag, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Tre viktiga områden

Hon ser tre särskilt viktiga områden för att komma till rätta med branschens bristande säkerhetskultur: För det första att riva machokulturen, för det andra att höja kunskapen om säkerhetsfrågor, bland annat genom att föra in mer utbildning om arbetsmiljöfrågor på utbildningarna på universitet och högskola och för det tredje att involvera cheferna. Nio av tio chefer i undersökningen har säkerhet som en stående punkt på agendan.

Kajsa Hessel betonar hur viktigt det är att förstå hur kulturen i byggbranschen ser ut och hur den påverkar dem som jobbar i den.

– Machokulturen främjar risktagande och bidrar negativt till säkerheten. Attityden “kan själv” är en annan sådan sak som leder till olyckor. Man vill inte blotta att man inte kan någon arbetsuppgift och utför den trots att man inte har kompetens.

Andra saker man kan göra för att komma tillrätta med de höga olyckstalen och bristerna i säkerhetskulturen är att dra lärdomar från andra branschen, tycker Kajsa Hessel.

– Tillverkningsindustrin är en bransch som har lyckats vända utvecklingen. De låg i topp i olycksstatistiken fram till 2014, men har minskat olyckstalen stort sedan dess. Vad har de gjort som vi skulle kunna kopiera? säger Kajsa Hessel.

Vädjan till beställare

För att ytterligare markera att säkerheten är en fråga som man inte får kompromissa med har Kajsa Hessel en vädjan till beställarna.

– Det är en tanke, skulle det vara möjligt att låta bli att konkurrensutsätta säkerheten vid upphandlingar. Att vi kan konkurrera om allt annat, men att säkerheten har ett fast pris? funderar hon.

Den senaste tioårsperioden har bygg- och transportbranscherna omväxlande haft de flesta dödsolyckorna. Det är anmärkningsvärt att säkerhetskulturen inom samhälls­byggnad inte starkare, menar Kajsa Hessel.

– Byggnadsarbetare i dag har ett farligare jobb än poliser, brandmän och militärer. Jag blir både arg och ledsen när jag tänker på det, säger hon.

Men allt är inte nattsvart.

– Det går och är helt nödvändigt att bygga en stark säkerhetskultur. Målet måste vara ett värderingsdrivet säkerhetsarbete som bottnar i allas övertygelse om att liv går före pengar. Med engagerade chefer från alla nivåer i täten, säger hon.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Om rapporten “Säkra säkerheten”

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Byggcheferna via webbintervjuer i april och maj 2019. Utskicket gjordes till Byggchefernas medlemsregister, totalt 13 049 personer. Svarsfrekvensen var låg, 14 procent. Men Novus anser att de 1771 personer som besvarat frågorna är representativa för hur branschen ser ut och att det därför går att dra slutsatser trots att svarsfrekvensen är låg.

Några allvarliga brister som framkommer i rapporten:

  • 26 procent av cheferna i undersökningen anser sig tvungna att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.
  • 37 procent av de yngre cheferna (yngre än 40 år) och 32 procent av första linjens chefer tänjer på reglerna.
  • 21 procent av cheferna uppger att man på arbetsplatsen inte analyserar och bedömer risk tillräckligt ofta.
  • 12 procent av cheferna anser att det finns en mycket bristande säkerhetskultur.

Här kan du läsa hela rapporten Säkra säkerheten.

De ska bygga förskolor för miljarder

Här är aktörerna som vunnit SKR:s ramavtal.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/de-ska-bygga-forskolor-miljarder-29263

Hon tar över ordförandeklubban i Forsen

Civilingenjör med lång erfarenhet från skogsindustrin tar över.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hon-tar-over-ordforandeklubban-i-forsen-29252

En dömd efter dödsolycka i Värtan

Dagsböter blev påföljden för dödsolycka.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/en-domd-efter-dodsolycka-i-vartan-29250

Här är finalisterna till Håll Nollan

Vem är bäst på arbetsmiljö och säkerhet?
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/har-ar-finalisterna-till-hall-nollan-29248

Löfven och byggbransch i fem timmar långt möte

Regeringen vill ha hjälp att vända utvecklingen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/lofven-och-byggbransch-i-fem-timmar-langt-mote-29245

Lennart Weiss om bostadssamtalen

"Nu måste ord följas av handling".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/lennart-weiss-om-bostadssamtalen-29244

Nya vd:n på ÅWL rekryterad från Tengbom

"Vår bransch står inför stora utmaningar".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/nya-vdn-pa-awl-rekryterad-fran-tengbom-29240

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Han är ny CFO på SSM

SSM har hittat sin nya CFO i koncernledamoten Ola Persson.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/han-ar-ny-cfo-pa-ssm-29239

Sizes ska öka – tar in ny produktchef

"Sizes står inför en häftig uppskalning".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sizes-ska-oka-tar-ny-produktchef-29238

Dagsljustak med träprofiler

Scanlights profilsystem kan få Nordbyggs Guldmedalj 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/dagsljustak-med-traprofiler-29234

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.