Meny

Spektakulära lyft i Helsingborg

Spektakulära lyft i Helsingborg

Helsingborgs nya vattentorn blir en akvedukt i modern tappning. Nu är de 325 ton tunga vattencisternerna på plats.

Sedan våren 2018 växer ett nytt, spektakulärt vattentorn fram i Helsningborg. Vattentornet har fått sin unika gestalt av Wingårdhs arkitektkontor och påminner om en romersk akvedukt, om än i modern tappning.

Bygget av vattentornet i Helsingborg är ett samverkansprojekt mellan NCC och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA.

Det är en speciell byggnad.

– Vi kallar det Stonehenge. Traditionellt har vattentorn byggts som en svamp, så utformningen är är mycket speciell. Så här har vi inte byggt tidigare och på så sätt sticker det ut, berättar Per-Erik Pettersson.

Det har överhuvudtaget inte byggts så många vattentorn i Sverige de senaste decennierna. De flesta av de vi har är byggda på 1960- och 1970-talen, berättar han.

Vattentornet ska stå på 24 stycket pelare som är 110 centimeter breda och 28 meter höga. Pelarna står på 11 meters avstånd från varandra i en cirkel. Pelarna har gjutits med så kallad klätterform där man gjutit 3,6 meter i taget. Vartefter har formen skjutits upp med hydrauliska kolvar. I dagsläget är 16 av 24 pelare klara.

– Alternativet hade varit att använda en glidform, men vi valde detta dels på grund av att det var billigare, dels på grund av att vi tyckte att ytan på pelarna blir finare med den här metoden. Det har fungerat jättebra, säger Per-Erik Pettersson, platschef på NCC.

I dagarna tas ytterligare steg i vattentornets framväxt. Själva vattenreservoartanken börjar lyftas på plats. Det är ett minst sagt spektakulärt och krävande moment.

Totalt består vattenreservoaren av 24 så kallade monoliter på 325 ton styck. Monoliterna vilar mellan två pelare med 30 centimeters stöd på vardera pelare och 50 centimeters glapp mellan de båda monoliterna. Dessa ska så småningom gjutas samman till en enda enhet med 280 meter i omkrets där vattnet ska flöda runt i två separata kammare.

De så kallade monoliterna lyfts på plats av två larvgående speciallyftkranar. Det har en kapacitet att lyfta 750 respektive 600 ton.

Monoliterna lyfts på plats och ligger helt lösa uppe på de 28 meter höga pelarna, men hålls på plats av friktionen.

– Det var en viss anspänning innan vi såg att det fungerade. Men våra konstruktörer har gjort analyser och specifika beräkningar av det här projektet, bland annat vindanalyser och jordbävningsanalyser. Det känns tryggt, säger Per-Erik Pettersson.

Under tisdagen lyfts den sjätte monoliten på plats.

När vattentanken är på plats kommer konstruktionen att bli 39 meter hög.

Det kritiska momentet är vädret. Om det börjar blåsa mycket så får man avbryta och invänta bättre väder. Men än så länge har vädergudarna varit på byggarnas sida.

Det är uppenbart att det är ett utmanande projekt – inte minst beträffande arbetsmiljön, men hittills har man varit förskonad från olyckor.

– Det har ju respekt med sig att jobba på så höga höjder. Men det har fungerat väldigt bra, säger Per-Erik Pettersson.

I september 2020 ska hela projektet vara klart. NCC bygger även en lågreservoar alldeles intill vattentornet varifrån man kommer att pumpa upp vattnet till tornet via ett 42 meter högt, runt servicetorn med en diameter på 6 meter. Därefter kommer det att cirkulera ett varv i vattencisternen innan det rinner ut till ledningarna som ska förse Helsingborgsborna med vatten. Totalt kommer vattentornet och lågreservoaren att rymma 15 000 kubikmeter vatten.

 

Håll Nollan får norsk motsvarighet

Norska byggare startar gemensam utbildning i säkerhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hall-nollan-far-norsk-motsvarighet-28501

Världsunikt datacenter byggs i Falun

“Globalt sett är datacenterbranschen en större miljöbov än flyget.”
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/varldsunikt-datacenter-byggs-i-falun-28500

Betongfamiljen växer i Tyskland

Göteborgsbaserade koncernen köper sand- och grustäkt. Ska leverera 500 000 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/betongfamiljen-vaxer-i-tyskland-28490

Skanska har skrivit nytt miljardavtal

Storsatsning på godsjärnväg i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-har-skrivit-nytt-miljardavtal-28489

Deras trä gör första klimatneutrala butiken

Tillverkningen av trästommen till Sveriges första klimatneutrala butik är igång.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/deras-tra-gor-forsta-klimatneutrala-butiken-28488

Hon går från Vildmarkshotellet till Riksbyggen

"Jag hoppas att jag kan tillföra lika mycket som jag lär mig".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hon-gar-fran-vildmarkshotellet-till-riksbyggen-28487

Nya siffror: Antal påbörjade bostäder minskar

Antal nybyggen under det första halvåret är 12 procent färre jämfört med perioden 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/nya-siffror-antal-paborjade-bostader-minskar-28486

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Så jobbar bygg med AI i dag

Skanska, NCC och Peab berättar om hur de arbetar för att implementera AI i sin verksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-jobbar-bygg-med-ai-i-dag-28352

Här får Skellefteå en ny teater i trä

"Det man ser på bilden är den stora blackboxen", säger Daniel Wilded på Martinsons.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/har-far-skelleftea-en-ny-teater-i-tra-28484

Tankstation ska minska klimatutsläpp

Mobil tankstation ska minska byggarnas utsläpp av koldioxid.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/tankstation-ska-minska-klimatutslapp-28482