Meny

Stölder från byggen har ökat kraftigt

Stölder från byggen har ökat kraftigt

Antalet anmälda byggstölder har ökat kraftigt de senaste fem åren. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Inbrottsstölderna på byggarbetsplatser har ökat från 3 488 år 2013 till 5 584 förra året. Det innebär 2 096 fler stölder – en stegring med 60 procent på fem år. Lägger man till stölder utan inbrott så uppgick de till 2744 stycken år 2018 jämfört med 1933 år 2013. Även det är en ökning med drygt 70 procent.

Det finns uppenbarligen mycket stöldbegärligt på en byggarbetsplats. Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som stjäls från arbetsplatserna.

Enligt beräkningar från Sveriges Byggindustrier uppgår värdet på stölderna till uppskattningsvis drygt 2 miljarder kronor per år.

Stockholm toppar stöldligan

Flest antal stölder sker i Stockholmsregionen. Men sedan 2015, då polisen genomförde en omorganisation, har byggstölderna ökat mest procentuellt utanför storstadsregionerna.

Branschorganisationen efterlyser krafttag.

– Polisen behöver resurser för att uthålligt kunna verka mot internationella stöldligor. Det krävs också förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Organisationen har tagit fram ett faktablad om byggstölderna som finns på deras hemsida som även innehåller information om hur man kan skydda sig. Bland annat uppmanas medlemsföretagen att hålla en förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg, samt att överväga DNA-märkning och kameraövervakning.

Sveriges Byggindustrier försöker också påverka politikerna att ta fram en handlingsplan för hur byggstölderna kan minska.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447