Meny

Testbädd ska föda nya idéer

Testbädd ska föda nya idéer

I testbädden Gröna Solberga får småföretag möjlighet att testa sina idéer och innovationer inom områdena avfall och delningstjänster, dagvatten, energi och mobilitet i befintlig boendemiljö. Syftet är att se vilka lösningar som fungerar i praktiken. Projektet är ett samarbete mellan IVL, Svenska bostäder och mindre företag.

Gröna Solberga kallas testbädden som ska visa vägen till hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Testbädden är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholmshem och företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

– Vi provar nya lösningar i verklig boendemiljö. Det är ett viktigt steg för att få fart på lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Testbädden Gröna Solberga ska visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på innovation, i första hand för dagvatten- och avfallshantering. Andra områden i fokus är energi och mobilitet.

Inom projektet Gröna Solberga genomförs flera olika projekt där både prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området.

– Till exempel har företaget Bioteria installerat ett sophus med en slags biodusch som sprutar en bakterielösning på soporna som ska hindra att dålig lukt uppstår. Här ska vi testa en IoT-lösning för att styra doseringen, berättar Johan Strandberg.

När det gäller dagvattenhanteringen testas ett system för att ta om hand takdagvatten. Det är ett utjämnande system med tankar i marken i kombination med växtbäddar som minskar topparna i flödessystemet vid stora skyfall.

Varför är dagvatten en viktig fråga?

– Det är viktigt för att våt dagvattensystem är dimensionerat för det klimat vi hade när det byggdes, inte för vårt samtida klimat där vi riskerar större skyfall med risk för översvämningar och att dagvatten läcker in i våra fastigheter och ger skador på husen. Det händer redan i dag, säger Johan Strandberg.

Under den vårsalong som Gröna Solberga bjuder in till den 8 maj kommer exempel på två olika tekniker för dagvattenhantering att visas upp.

Vad gäller mobilitet så har området en delningstjänst för elfordon, bilar och cyklar, som boende i området kan abonnera på.

Gröna Solberga kommer att drivas vidare i minst två år till men Johan Strandberg hoppas att det blir längre än så.

– Tanken är att vi kontinuerligt ska plocka in nya saker att testa, säger han.

Den 8 maj bjuder Gröna Solberga in till en eftermiddag med rundvandring i området. På plats är entreprenörer och representanter från IVL, Svenska Miljöinstitutet, och Stockholmshem som berättar om vad som är på gång och hur man som boende kan engagera sig för en grönare och mer hållbar vardag.
 

Några projekt som presenteras vid vårsalongen:

Gröna Solberga delar. Projektet tar fram lösningar på hur man kan dela alltifrån cyklar till fröer.

Kretsloppsbolaget berättar om sin testanläggning i akvaponik i Gröna Solberga. Vattentankarna med fisk och växtbäddarna bildar ett kretslopp. Vattnet pumpas från fisktankarna till växtbäddarna för att därefter pumpas tillbaka till fisktankarna.

Projekt do Good vill bidra till minskat importbehov av frukt och grönt. Hur kan Solberga visa vägen? Odlar du redan i dag? Går du i tankar om att vilja göra det? Eller är nyfiken på bra mat?

Företaget Boodla berättar om sitt projekt om att ha höns i närmiljön.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447