Meny

Tuffa tider för småföretagen inom bygg

Tuffa tider för småföretagen inom bygg

Avmattad konjunktur och kompetensbrist. Det är de största skälen till att småföretagen inom bygg ser mer pessimistiskt på framtiden, enligt Småföretagsbarometern.

Konjunkturenkäten Småföretagsbarometern, som är ett samarbete mellan Swedbank, Sparbankernas riksförbund och Företagarna, tar pulsen på företagare med mellan 1 och 49 anställda.

Barometern visar att konjunkturen har försvagats bland småföretagen det senaste året. Byggföretagen är inget undantag. Snarare är det inom byggsektorn som utvecklingen har varit svagast.

– Det har inte varit samma fart i bygg som i andra delar av näringslivet, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, till Byggindustrin.

Samma sak gäller när företagen har fått blicka framåt de kommande tolv månaderna.

– Byggföretagen är inte lika optimistiska som exempelvis inom tillverkningsindustrin eller tjänstesektorn, säger Jörgen Kennemar.

Måste tacka nej till jobb

Ett annat område där bygg sticker ut inom är svårigheterna att växa. Bland de svarande byggföretagen uppger 68 procent att de har tackat nej till uppdrag det senaste åren, vilket är en betydligt högre andel än övriga branscher.

– Orsaken till att man behöver tacka nej kan vara att man redan har en hundraprocentig beläggning och inte hinner med mer jobb. En del vågar kanske inte göra de investeringar som krävs för att expandera på grund av politiska osäkerheter, säger Jörgen Kennemar och nämner det skärpta amorteringskravet som en osäkerhet som kan påverka just byggföretagen.

En annat hinder är matchningsproblematiken. Hela 48 procent av byggföretagen uppger att de har en brist på arbetskraft till följd av att det inte går att hitta rätt kompetens.

– Det är ett strukturellt problem som innebär en stor utmaning för företagen och försvårar möjligheterna för att växa, säger Jörgen Kennemar.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447