Meny

Utstationerade ska få starkare skydd

Utstationerade ska få starkare skydd

Förhandlad lön i stället för minimilön och utökade möjligheter för facket att ta till stridsåtgärder. Det är förslag som framförs i utredningen om hur EU:s utstationeringsdirektiv ska genomföras i Sverige som överlämnades till regeringen på tisdagen. Men både Sveriges Byggindustrier och Byggnads har kritik mot förslaget.

Den 28 juni 2018 antogs EU:s direktiv om ändring av utstationeringsdirektivet. Den särskilda utredaren Marie Granlund fick i uppdrag att utreda hur dessa ändringar kan införlivas i Sverige.

I den utredning som överlämnades till regeringen i dag på förmiddagen föreslås en rad kompletteringar av det regelverk som gäller för utstationerade arbetstagare i dag. Regelverket ska kompletteras på ett sätt som gör att de nya tillämpningarna fungerar inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Förslaget berör i huvudsak tre frågor:

  • Svenska fackföreningars möjlighet att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal för utstationerade arbetstagare.

  • Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare vidgas.

  • Att fler villkor i lag ska tillämpas om en arbetstagare har varit utstationerad en längre tid.

Enligt den första punkten ska det inte finnas någon begränsning till den miniminivå på lön som finns i dag. I stället ska den framförhandlade lönen gälla. Denna får dock inte överstiga vad en svensk arbetsgivare, som är bunden av det centrala kollektivavtalet, ska betala i motsvarande situation.

Ett ökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare innebär bland annat att det inte ska gå att kringgå reglerna genom att en arbetstagare sänds till Sverige via en mellanhand. Även i dessa fall ska arbetstagaren anses vara en utstationerad arbetstagare.

Den tredje punkten innebär att en arbetstagare som har varit utstationerad i mer än 12 månader, eller om arbetsgivaren har lämnat en anmälan om det till Arbetsmiljöverket, i mer än 18 månader, kommer flera villkor i lagen gälla. Då utökas fackföreningarnas möjligheter att vidta stridsåtgärder  även för andra typer av anställningsvillkor.

Både Sveriges Byggindustrier och Byggnads har synpunkter på utredningsförslaget. Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, ser flera problem kopplat till förslaget.

– Spontant är min reaktion att man ersätter ett fast begrepp som minimilön med ett ganska oprecist begrepp som lön. På en byggarbetsplats så finns det väldigt många olika löner. Risken är att det blir svårt och oöverblickbart för de utstationerande företagen, säger Mats Åkerlind.

Han anser att detta är ett problem för EU och den fria rörligheten.

– Det blir väldigt oklart vad som gäller och då finns risk att de seriösa företagen väljer bort Sverige för att de får väldigt svårt att prissätta arbeten gentemot sina kunder.

Bakgrunden till detta är att byggbranschen i Sverige har en omfattande förhandlingsmodell för löner. Lönen förhandlas fram enligt kollektivavtal men också i varje enskilt byggprojekt.

– Lön är ett svårt begrepp. På en byggarbetsplats sätts inte löner enbart efter utbildningsnivå eller yrkesroll, utan även utifrån prestation och beroende på projekt/arbetsplats. Tidigare var det lägsta lön som utstationerade var tvungen att förhålla sig till. Nu blir det olika från fall till fall. Det går inte att begära att ett utstationerande företag ska kunna sätta sig in i vår omfattande förhandlingsmodell. Då finns det andra länder som har enklare system där man kanske hellre arbetar, säger Mats Åkerlind.

Byggnads kritik är av ett annat slag. Fackförbundet tycker att utredningen tar några steg i rätt riktning, men de är exempelvis “djupt kritiska” till att svenska regler för resor och traktamenten inte föreslås gälla fullt ut. För en byggnadsarbetare som jobbar på annan ort än där personen bor kan det handla om mer än 10 000 kronor i månaden, enligt Byggnads.

På så sätt är utredningen en halvmesyr, enligt Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

– Att inte följa svenska regler för resor och traktamenten innebär fortsatt att man ställer arbetare mot arbetare. Det kommer vi aldrig att acceptera. Det är dags att vi på riktigt sätter stopp för social dumpning, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

De nya reglerna föreslås börja gälla från juli 2020. Men först ska förslaget ut på remiss. Både fack och arbetsgivare kommer att analysera förslagen noggrant.

– Vi får sätta oss i förhandling med Byggnads och se om vi hittar en väg framåt, säger Mats Åkerlind.

Det här är utstationering
  • En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen jobbar i sitt hemland med skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.
  • Den utländska arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det andra landet.

Håll Nollan får norsk motsvarighet

Norska byggare startar gemensam utbildning i säkerhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hall-nollan-far-norsk-motsvarighet-28501

Världsunikt datacenter byggs i Falun

“Globalt sett är datacenterbranschen en större miljöbov än flyget.”
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/varldsunikt-datacenter-byggs-i-falun-28500

Betongfamiljen växer i Tyskland

Göteborgsbaserade koncernen köper sand- och grustäkt. Ska leverera 500 000 ton per år.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/betongfamiljen-vaxer-i-tyskland-28490

Skanska har skrivit nytt miljardavtal

Storsatsning på godsjärnväg i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-har-skrivit-nytt-miljardavtal-28489

Deras trä gör första klimatneutrala butiken

Tillverkningen av trästommen till Sveriges första klimatneutrala butik är igång.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/deras-tra-gor-forsta-klimatneutrala-butiken-28488

Hon går från Vildmarkshotellet till Riksbyggen

"Jag hoppas att jag kan tillföra lika mycket som jag lär mig".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/hon-gar-fran-vildmarkshotellet-till-riksbyggen-28487

Nya siffror: Antal påbörjade bostäder minskar

Antal nybyggen under det första halvåret är 12 procent färre jämfört med perioden 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/nya-siffror-antal-paborjade-bostader-minskar-28486

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Så jobbar bygg med AI i dag

Skanska, NCC och Peab berättar om hur de arbetar för att implementera AI i sin verksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/sa-jobbar-bygg-med-ai-i-dag-28352

Här får Skellefteå en ny teater i trä

"Det man ser på bilden är den stora blackboxen", säger Daniel Wilded på Martinsons.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/har-far-skelleftea-en-ny-teater-i-tra-28484

Tankstation ska minska klimatutsläpp

Mobil tankstation ska minska byggarnas utsläpp av koldioxid.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/tankstation-ska-minska-klimatutslapp-28482