Meny

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

Det är inte ettorna och nollorna som sådana som intresserar BIM Alliances vd Olle Samuelson, utan den förändring de kan åstadkomma.

Snart vänder Olle Samuelson hem. Han har fått en tjänst som adjungerad professor på universitet i hemstaden Luleå. I samband med det lämnar han över vd-skapet i föreningen BIM Alliance där han varit vd sedan starten 2014. Forskningstjänsten är bara på 20 procent. Övrig tid kommer han att jobba som vanligt med att driva forskningsfrågor och samordna program på IQ Samhällsbyggnad. 

– I Luleå kommer jag att börja med att hoppa in i ett forskningsprojekt om BIM-nyttor och implementering som drivs i Luleå tillsammans med universitet i Norge och Finland.

Han ser fram emot att bli en del i den akademiska miljön igen.

Olle Samuelson måste väl sägas vara en så kallad early adopter inom digitaliseringen i byggsektorn. Efter fyraårigt tekniskt gymnasium i Luleå och efter att ha jobbat i några år på både byggföretag och konsultföretag i hemstaden styrde han kosan till Stockholm där han fick jobb på arkitektkontor. Redan då, i början av 1990-talet, sladdade han in på det digitala spåret.

– Jag och en kille till satt i ”barnkammaren” och ritade i CAD. Alla andra ritade för hand. 

Där och då väcktes intresset för hur man kan använda datorer till att förändra arbetssätt och effektivisera processer. 

– Bara CAD-steget gjorde stor skillnad.

Kris ledde till studier

Den stora bygg- och fastighetskrisen i början av 1990-talet slog hårt mot bygg- och fastighetsbranschen och inte minst mot arkitektkontoren. Olle Samuelsson tog tillfället i akt och började studera igen. Denna gång på KTH. I slutet av väg- och vattenprogrammet valde han inriktningen projektledning och gjorde ett examensarbete om IT i samhällsbyggnadssektorn.

– Jag utvecklade en metod för hur man mäter användningen av IT-verktyg i branschen. 

Den så kallade IT-barometern kom att få ganska stor betydelse och även spridning internationellt. Olle Samuelson fick anställning som projektledare på Tyréns parallellt med att han arbetade med sin licentiatavhandling. Så småningom blev han IT-chef på Tyréns både med ansvar för operativa driften internt inom Tyréns och för att driva IT-utveckling i verksamheten.

Och på den vägen är det. Det mesta i yrkeslivet har kretsat kring digitalisering. Olle Samuelson gjorde färdigt sin doktorsavhandling (om IT-innovationer i bygg- och fastighetssektorn), han har varit vd för Beast och BIM Alliance och även programchef för Smart Built Environment.

IQ Samhällsbyggnad samordnar flera forsknings- och innovationsprogram inom samhällsbyggnadssektorn. På våren 2015 stod det klart att organisationen hade blivit beviljad finansiering för ett strategiskt innovationsprogram inom digitalisering, Smart Built Environment. Ett sådant kan vara i upp till tolv år. 

– Vi har just fått beviljat ytterligare en treårsperiod, så det blir minst sex år.

Det handlar om ganska mycket pengar. I första omgången gick staten in med 100 miljoner kronor och näringslivet lika mycket. För den här perioden är summan 130 miljoner kronor plus lika mycket från näringslivet.

Vad har satsningarna gett för resultat?

– Det har gett mycket resultat i form av spännande satsningar och skapat engagemang hos många aktörer.  Men vi har ännu inte sett de stora effekterna. Sett till 25 år tillbaka har det hänt enormt mycket. Vi har ju ändrat hela vårt sätt att arbeta och kommunicera, men byggbranschen har inte gått i bräschen precis. Men när jag började som ”ritare” i början av 1990-talet var jag och min kompis de enda som använde CAD – fem år senare på Tyréns så hade alla CAD, ritborden var borta. Så den förändringen gick fort när den väl tog fart. Men därifrån till att använda BIM fullt ut är det ett enormt stort steg. Jag trodde att det skulle gå mycket snabbare.

Nej, att fylla BIM-modellerna med allt det innehåll som det finns möjlighet till har de flesta företag inte börjat tillämpa än.

– Om det fanns ett 20-tal BIM-experter i landet för 20 år sedan så finns det i dag 20 på varje större företag, så det har utvecklats exponentiellt. 

Att utvecklingen ändå tar fart beror på flera saker.

– Vi måste samarbeta mellan företag och vi är ganska bra på att dela med oss av vår kunskap i branschen. Ingen tjänar på att hålla på sin kunskap eftersom vi jobbar tillsammans i projekt.

Inom Smart Built Environment har man satt upp fyra ambitiösa mål med digitaliseringen: att minska miljöpåverkan med 40 procent, minska tidsåtgången med en tredjedel, minska kostnaderna med en tredjedel och skapa en förnyad affärslogik.

– Jag tror inte att vi kan förändra hela branschen på tio år, men jag tror att målen kan uppnås för dem som verkligen vill förändras.

Digital omognad

Byggande är en komplex process. Den har en projektlogik som skiljer den från annan tillverkande industri, och den följer inte heller en ren marknadsekonomisk logik eftersom den delvis styrs av politik, kommunernas planmonopol, hur mycket eller lite vi ska bygga och vilket samhälle vi vill ha. Det finns stora ideologiska åsiktsskillnader kring detta. Det är en förklaring till byggbranschens relativa digitala omognad, enligt Olle Samuelson.

– Byggprocessen är så sönderstyckad. Jag tror att man måste se utanför sin egen lilla del och bryta upp de suboptimerade processerna och organisera arbetet annorlunda för att vi ska lyckas.

Nu drivs hela samhället mot ökad digitalisering. Det är förstås en draghjälp även för byggsektorn.

– Det är en nödvändighet, även för att hantera klimatutmaningen till exempel.

Att digitaliseringen både är en nödvändighet och en möjlighet tror Olle Samuelson att de flesta företag i byggbranschen är med på, men det kan vara svårt för mindre företag att se hur man ska gå till väga. BIM Alliance arbetar just nu med ett projekt som ska bidra med tips till små och medelstora företag om vad man kan göra och tänka på. Det ska bli klart under hösten.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Kort om Olle Samuelsson

Ålder: 52 år.

Familj: Fru och två bonusbarn.

Bor: På Södermalm i Stockholm.

Uppväxt: i Luleå.

Karriär: Projektör (olika konsult- och arkitektföretag, projektledare Tyréns, IT-chef/kvalitet- och miljöchef Tyréns, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, vd BIM Alliance; adjun­gerad professor.

Gör: Driver digitaliseringssatsningar för samhällsbyggnadssektorn.

Intressen: Träning, fritidshuset på Gotland.

Det visste ni inte: Sjunger i kör sedan 35 år tillbaka.

Vi listar bygguttrycken du inte kände till

Byggindustrin granskar tio udda utländska talesätt på byggtema.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-bygguttrycken-du-inte-kande-till-29408

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Pressen på svartbyggarna ska öka

Regeringen lovar regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/pressen-pa-svartbyggarna-ska-oka-29269

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.