Meny

En revolutionär driven av vetenskap

En revolutionär driven av vetenskap

Som ung svor Martin Sellö att han aldrig skulle följa i sin fars fotspår. Ändå gjorde han just det. I dag står han som grundare och vd för ventilationsföretaget Inventiair, och strävar efter att revolutionera branschen med hjälp av svensk forskning.

Inventiair är den lilla uppstickaren inom ventilationsbranschen som börjar bli stor. Sedan starten 2012 har cirka 500 projekt valt deras ventilationslösning, vilket motsvarar cirka 550 000 kvadratmeter. Företaget har i dag sju anställda och sju patent.

Bakom Inventiair står Martin Sellö, vd och grundare. Men att Martin Sellö skulle grunda ett ventilationsföretag var långt ifrån självklart. I alla fall för honom själv.

– Jag växte upp i en ventilationsfamilj. Min far Bengt var med och grundade Swegon för länge sedan. Jag svor för honom att jag aldrig någonsin skulle följa i hans fotspår, säger Martin Sellö.

Ändå blev det så att Martin Sellö läste till civilingenjör med inriktning mot energisystem på Linköpings Tekniska högskola. Sedan gick han vidare och läste ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och fick jobb på Handelsbankens investmentbank.

– Jag såg när Lindab börsnoterades och när Bravida såldes. Jag började titta mycket på den här branschen och såg en möjlighet att förändra en konservativ bransch. Det var kittlande, säger han.

I samma veva, några år in på 2000-talet, kom Martin Sellö, via sin far Bengt Sellö, i kontakt med ett forskarlag i Gävle som studerade hur luften strömmar i inomhusmiljöer. De hade skapat digitala modeller för luftströmmar, och sedan gått vidare och jämfört hur olika ventilationsmetoder påverkar luftens kvalitet på olika platser i rummet samt hur luftkvaliteten påverkas av människors närvaro i rummet.

I dag har Inventiair sju anställda.
Foto: Elin Bennewitz

Taghi Karimipanah, professor vid avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle, hade känt Bengt Sellö i många år när han lärde känna Martin Sellö. Martin Sellö beskriver kontakten med Taghi Karimipanah och hans kolleger som avgörande för Inventiairs tillblivelse.

– Inventiair föddes ur svensk forskning. Det var mycket tyckande inom branschen, men här fanns forskare som faktiskt tog fram fakta – hur gör man effektivast för att få ren luft där man vill ha den? Vi tittade på forskningsartiklarna, de fick vägleda oss, säger han.

Traditionell ventilation bygger på att föra in ren luft som sedan blandas med den befintliga. Målet är att den rena luften ska sprida sig jämnt i rummet, och man pratar då om omblandad ventilation. Motsatsen är skiktad eller stratifierad ventilation, där man medvetet låter luftkvalitet variera på olika platser i rummet. Där är tanken att det är onödigt att lägga energi på att skapa hög luftkvalitet överallt i rummet, till exempel högst upp vid taket där människor mycket sällan befinner sig.

– Det som gör Inventiair unikt är att de har plockat det bästa ur båda systemen, omblandad och stratifierad, det finns nackdelar och fördelar med båda, säger Taghi Karimipanah.

Taghi Karimipanah och hans forskning har varit och är fortfarande viktig för Inventiair.

För att skapa en stratifierad ventilation kan man använda olika typer av luftströmmar. För 40 år sedan, när man först började använda stratifierad ventilation, använde man lågimpulsdon. De är vanliga än i dag, men har vissa nackdelar jämfört med traditionell omblandad ventilation. Dels riskerar de att ge upphov till störande drag. Det kan även upplevas obekvämt med en tydlig temperaturskillnad mellan luften vid fötterna och luften vid huvudet.

Forskargruppen i Gävle tittade på andra typer av luftströmmar, med hög impuls: ”confluent jet” och ”impinging jet”. En impinging jet är en luftström som träffar en yta för att sedan sprida sig längs med den. Confluent jet är flera mindre luftströmmar som samverkar och bildar en större ström.

Genom att kombinera båda typer av högimpulsluftströmmar skapar Inventiairs produkter en hybrid mellan traditionellt omblandande och stratifierande ventilation. Luften i vistelsezonen, där människor oftast befinner sig, blandas för att undvika drag och obehagliga temperaturskillnader. Samtidigt skapas ett stratifierande system som helhet, vilket höjer luftkvaliteten i de delar av rummet där människor vistas samtidigt som energianvändningen hålls nere.

– Vi försöker hitta nya sätt att distribuera luften, med stöd från forskningen. Det här kan bli väldigt tekniskt och svårt att tränga in i. Många tror att våra produkter gör samma sak som lågimpulsdon. Men det vi gör är något helt annat. Det kan ibland vara svårt att förklara hur mycket teknik och forskning som ligger bakom, säger Martin Sellö.

Martin Sellö har fortfarande tät kontakt med forskarlaget i Gävle. För några år sedan genomförde de ett Vinnovafinansierat projekt där de jämförde Inventiairs produkter med konventionell omblandad ventilation. Studien visade att luftflödena kan sänkas med 25–30 procent med Inventiairs produkter. Det ger energibesparingar på 50–60 procent med bibehållet inomhusklimat och komfort kring människorna. Senare har forskargruppen följt upp med mindre projekt. Till exempel var det en bostadsbyggare som var intresserad av att se hur Inventiairs system påverkar spridningen av rökgaser vid brand.

Martin Sellö betonar att kontakt­skapande är grund­­läggande för att lyckas i ventilationsbranschen.
Foto: Elin Bennewitz

Det är möjligheten att spara energi, samtidigt som komforten för människor förbättras, som är Inventiairs affärsidé.

I starten var det en blandning av frustration och framtidstro som drev Martin Sellö. Han visste att värme, kyla och ventilation till fastigheter slukar en stor andel av energianvändningen globalt. En grov uppskattning är att cirka en fjärdedel av den globala energianvändningen går till värme, kyla och ventilation i fastigheter. Han såg hur intresset för energibesparande åtgärder ökade men förundrades över att produkterna som ventilationsbranschen erbjöd inte hade förändrats nämnvärt på flera årtionden.

– I en av mina första presentationer i arbetet med Inventiair visade jag en 25 år gammal Volvo och jämförde den med en ny Volvo. Bilarna såg helt annorlunda ut, den nya var både säkrare och energisnålare. Sedan visade jag två produkter från Swegon. De sålde samma produkt som för 25 år sedan. Det var ingen skillnad, säger han.

Martin Sellö berättar att det var tufft i början. Han hade stöd från externa investerare, men även hans egna sparpengar och familjens sparpengar gick åt när han startade Inventiair.

– Jag blev varnad av många att det var en konservativ bransch. Ett bra citat från min far är: ”Det krävs en stor portion naivitet för att starta ett bolag i ventilationsbranschen.” Jag var väldigt naiv, säger Martin Sellö.

När Martin Sellö sa upp sig från sitt välbetalda arbete på Handelsbanken 2008 för att satsa på att bygga upp ett företag inom ventilationsbranschen var omgivningen oförstående.

– Alla tyckte att jag var galen, säger han.

Vändningen kom gradvis. I början nappade Martin Sellö på alla typer av projekt, oftast handlade de om att lösa ventilationen i ett litet utrymme där problemen var stora och man redan ”testat allt”.

– Jag minns särskilt när vi gjorde TV4:s sminkloge. Det var hårsprej och gaser och grejer som yrde runt. Alla klagade. Vasakronan vågade testa tekniken, och plötsligt blev alla nöjda och glada, säger han.

Åren 2008–2012 genomförde Inventiair ett fåtal små projekt. De första produkterna från Inventiair lanserades 2011. De tillverkades av Hallströms i Jämtland.

– Vi kom till Hallströms med ingenting och bad dem hjälpa oss med tillverkningen av våra produkter. I dag har vi ytterligare en leverantör, men vi hade inte funnits utan hjälpen från Hallströms, säger Martin Sellö.

En annan viktig milstolpe var enligt Martin Sellö 2012 när Inventiair kommersialiserades fullt ut och Petter Lundgren rekryterades från Lindab med uppgiften att bygga upp försäljningsorganisationen

– Han är precis som jag en tekniknörd och har alltid brunnit för tekniken. Det har hållit oss vid liv när det varit som tuffast.

Under de tidiga åren låg allt fokus på kontorslokaler, trots att forskarlaget i Gävle oftast utgått från skolmiljöer i sina projekt. Senare gled Inventiair in på bostäder.

– Vi kom i kontakt med Ingrid Westman på Friendly Building som arbetar med passivhus. I och med att bostäderna blir täta behöver de ventilation, säger Martin Sellö.

Han betonar vikten av att träffa rätt människor och knyta kontakter. Ett viktigt steg in på den svenska ventilationsmarknaden kom efter att Inventiair deltagit i ett innovationsseminarium som arrangerades inför utbyggnaden av miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Det ledde till tre, fyra projekt för oss. Bland annat ett stort projekt med Skanska som beställare. Andra företag som varit viktiga för oss är Fabege och konsulterna Exengo, säger han.

När Inventiair 2016 fick en beställning från Arcona och Caverion, som byggde om gamla Sergel Plaza vid Brunkebergstorg i Stockholm till Scandics nya hotell Downtown Camper, var genombrottet ett faktum.

– Vi kämpar inte längre. Vi går med vinst, men vi lever inte i lyx och överflöd, säger Martin Sellö.

Jobbet med att göra ventilationen till Scandic Downtown Camper 2016 blev ett genombrott för Inventiair.
Foto: Elin Bennewitz

I dag erbjuder Inventiair flera olika typer av tilluftsdon och klimatprodukter som alla bygger på samma princip med högimpulsluftströmmar som samverkar för att skapa en hybrid mellan omblandad och stratifierad ventilation. Inom kort släpper de ytterligare en produkt som bygger på samma princip, men som vidareutvecklats med företagets senaste inlämnade patent. Patentet har att göra med ljudlös luftreglering. Produkten är ett behovsstyrt ventilationssystem som kan byggas ut bit för bit.

– Det som händer nu är så kul för oss. Vi hade ett genombrott för några år sedan, men vi får ett större genombrott nu när certifieringar gör att olika sätt att mäta inomhusluften, och möjliga energibesparingar, lyfts upp på rätt nivå, säger Martin Sellö.

I första hand ser Martin Sellö framför sig att Inventiair får en större del av den svenska marknaden. Tidigare har han försökt ta sig in på marknaden i England, men det resulterade aldrig i något konkret projekt. Däremot har Inventiair en agent i Schweiz, och där installerade de sina första produkter 2014.

– Framöver skulle det vara kul att försöka sig på marknaden i Danmark, och även i Finland. Det finns mycket gemensamt tänk kring byggande i Norden som gör att det ligger nära till hands att blicka mot grannländerna, säger han.

Martin Sellö ser optimistiskt på utvecklingen inom byggbranschen. Bilden av en konservativ bransch som han hade i början av 2000-talet tycker han inte är rättvisande längre.

– Branschen rör sig åt rätt håll. Mutor försvinner och besluten är mer professionella, baserade på fakta. Teknik och innovationer lyfts fram. De stora fastighetsägarna och byggföretagen tillåter konsulter att komma med nya lösningar, säger han.

Motståndet som Inventiair mötte i starten är inte lika massivt längre. Martin Sellö berättar att de fortfarande möter mycket skepsis – men det finns fördelar med det, tycker han, eftersom det håller honom och hans team på tårna.

– Jag vet också att några av de stora aktörerna inom ventilationsbranschen börjat titta på lösningar som liknar Inventiairs. Det är bara bra. Det finns plats för fler. På sikt måste alla jobba som vi gör.

Martin Sellö beskriver hur allt fler får upp ögonen för den energibesparing som Inventiairs produkter möjliggör.

– Det har varit mycket fokus på optimering av centralfläktar och styrsystem. På senare tid har branschen långsamt börjat titta på hur effektiviteten kan optimeras kring personerna som vistas i rummet. Vart tar den rena luften vägen? Där jobbar vi, och det har hittills varit en bortglömd möjlighet till energibesparing, säger han.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Pressen på svartbyggarna ska öka

Regeringen lovar regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/pressen-pa-svartbyggarna-ska-oka-29269

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Lokal byggare samlar udda uppdrag

Spa mitt på Älven och hotell i trädtopparna får Vittjärvshus att gå igång.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/lokal-byggare-samlar-udda-uppdrag-29173

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.