Meny

Uppfinnaren som såg nyttan med tomma rör

Uppfinnaren som såg nyttan med tomma rör

Erik Abbing är rörmokarsonen som kämpar för en ny standard – tomma rör. Det ska slå två flugor i en smäll: eliminera VVC-förluster och decimera vänte­tiden på varmvatten.

Erik Abbing, grundare av 3E Flow, stiger ur taxin några minuter efter utsatt tid. Han kommer direkt från ett möte med en VS-konsult vars uppdragsgivare vill använda 3E Flows produkt i ett kommande projekt. Erik Abbing träffade konsulten för att förklara tekniken och berätta om sina referensprojekt.

– Det tog någon timme. Sedan började polletten trilla ner. Principen är enkel, du kan förklara den för en femåring. Det är ofta svårare för den som är van vid ett visst tankesätt att ställa om, säger Erik Abbing.

Det 3E Flow erbjuder är ett nytt system för att distribuera tappvarmvatten inom en byggnad. Idén kom till Erik Abbing en annan gång då han var nära att komma för sent. Han läste civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi i Luleå och skulle ha en tenta. Han hade bråttom men ville hinna duscha.

– Jag stod vid duschen och tyckte att det tog så lång tid innan vattnet blev varmt. Kan man inte göra något åt det här? tänkte jag, säger han.

Tog hjälp av far och farfar

Hans första steg var att vända sig till sin far och farfar. Båda hade långa karriärer som rörmokare bakom sig. De kunde förklara för Erik Abbing att den traditionella lösningen är att använda varmvattencirkulation, VVC. Då cirkulerar vattnet ständigt i rören och får ett kontinuerligt värmetillskott. Den som sätter på en kran slipper då spola ut vatten som legat i ledningarna och svalnat sedan kranen var på sist, vilket kan ta flera minuter om kranen ligger långt från varmvattenberedaren eller värmeväxlaren. Men även i moderna system med VVC måste man ofta spola en stund innan vattnet är helt varmt. Hur länge man behöver spola beror på hur långt från slingan med cirkulerande varmvatten kranen är placerad.

Nackdelen med varmvattencirkulation är att det är förknippat med stora energiförluster. När Bebo kartlade VVC-förlusterna i tolv flerbostadshus för några år sedan visade det sig att de kunde vara lika stora som hela varmvattenbehovet. Kartläggningen visade också att VVC-förlusterna i nya hus var lika stora som i äldre hus. Ett av de nybyggda husen hade VVC-förluster på 22,7 kilowattimmar per kvadratmeter och år, mångdubbelt mer än schablonvärdet på 4 kilowattimmar per kvadratmeter och år som brukar användas när man beräknar energiprestanda i nybyggnationen.

VVC-förlusterna har blivit ett större problem på senare år. Dels skärptes kraven för väntetiden på varmvatten för cirka 15 år sedan, från 30 sekunder till 10 sekunder. Dels har husen blivit tätare och kräver mindre uppvärmning – tidigare har värmen från VVC-förlusterna i viss utsträckning gett välbehöv-
lig tillskottsvärme till huset, något som inte är självklart i dag med välisolerade hus som måste hantera övervärme såväl som uppvärmningsbehov.

Tankarna malde hos Erik Abbing efter den stressiga morgonen vid duschen. 

– Jag har alltid velat bygga upp ett eget företag inom något spännande teknikområde. Därför valde jag att läsa industriell ekonomi, det är en perfekt förberedelse där man lär sig lite av varje. Ett tag var jag inne på laserskärning, men det fanns redan så många patent inom området, så jag gick vidare, säger han.

Erik Abbing behöver inte jaga kunder längre, utan har fullt upp med att hjälpa dem som ringer honom.
Foto: Elin Bennewitz

När Erik Abbing läste att myndigheterna i Kalifornien hade försökt hitta ett alternativ till varmvattencirkulation, för att spara energi och vatten, men att projektet inte lett till någon lösning så kände han att han hittat rätt.

– Det sporrade mig. Jag tänkte att om jag hittar en lösning som sparar vatten och energi samtidigt som man slipper väntetid på varmvatten så finns goda affärsmöjligheter – och goda möjligheter att göra nytta, säger Erik Abbing.

Hans inre entreprenör och uppfinnare hade fått vittring. Erik Abbing tog flitigt hjälp av sin far och farfar som mer än gärna agerade bollplank. De avrådde starkt från speciallösningar. Helst skulle allt baseras på produkter ur standardsortimentet – annars får din uppfinning aldrig fäste, varnade de.

– Min första tanke när de berättade om energiförlusterna från varmvattencirkulation var: ”Kan man inte tömma rören?” Det har varit min utgångspunkt, säger Erik Abbing.

Den första prototypen till det som i dag är 3E Flows system byggde Erik Abbing i sin fars källare. Den stod klar 2010.

– Jag brukar säga att 3E Flow är som en streamingtjänst för tappvatten. Vi står inte och skickar varmvatten ut i etern i hopp om att någon slår på kranen – eller tv:n. Hos oss är rören tomma när kranen är avstängd, säger Erik Abbing.

Med andra ord är det varmvatten i rören när någon använder varmvatten. Men när alla kranar är avstängda är rören tomma. I praktiken innebär det att rören är tomma 99 procent av tiden, och därmed blir också energiförlusten från varmvattenledningarna minimal.

Systemet bygger på helt vanliga rör med en specialtillverkad ventil i varje ände. Före vattenkranen sitter en specialbyggd kranventil, och i anslutning till värmeväxlaren eller beredaren för varmvatten finns en flödesventil, vattenfördelaren samt en pump och ett tryckkärl. När någon öppnar kranen skickar kranventilen en signal till flödesventilen om att släppa på vattnet. Kranventilen tar emot tryckstöten när vattnet kommer rusande och ser till att ingen luft kommer ut ur kranen.

– Rören fylls med cirka 10 meter per sekund. Det går fortast de första metrarna. Vår rekommendation är att man har max 50 meter långa rör. Då får man vänta några sekunder på vattnet. Men det finns ingen egentlig begränsning, det handlar bara om tid, säger Erik Abbing.

När kranen stängs av går en ny signal från kranventilen som aktiverar pumpen. Den tömmer rören på vatten och återför det till vattenfördelaren. Tryckkärlet finns till för att ta upp en tillfälligt ökad vattenvolym som kan uppstå i systemet om ett rör töms samtidigt som det ingenstans i fastigheten används vatten. Vid ett strömavbrott fungerar inte elektroniken. Då fylls rören med varmvatten och systemet fungerar på traditionellt vis. 3E Flow kan även användas på kallvattenrören, för att minska vattenanvändningen och undvika att vattnet står stilla i rören och blir ljummet.

3E Flow ersätter varmvattencirkulation med tomma rör. Tester visar att 3E Flow mer än halverar energianvändningen jämfört med konventionell varmvattencirkulation.
Illustration: Mattias de Frumerie

De enda specialkomponenter som krävs är kranventilen och flödesventilen, som 3E Flow tillverkar i Kalix, Luleå och Piteå. Alla andra komponenter finns i VVS-branschens standardsortiment. Systemet kan installeras vid nybyggnation och vid stambyte. Däremot rekommenderar Erik Abbing inte att ventilerna installeras på befintliga rör.

– Vi vill att man installerar nya plast- eller kompositrör så att rördragningens layout är rätt. Vi rekommenderar inte att man använder kopparrör, eftersom ingen har undersökt hur de påverkas av att stå tomma, säger Erik Abbing.

För att systemet ska fungera krävs att varje våtrum, eller i varje fall varje lägenhet, har ett eget rör för varmvatten direkt från vattenfördelaren. I stora byggnader kan flera vattenfördelare installeras, med isolerade varmvattenrör till värmeväxlaren, för att undvika alltför långa rör med 3E Flow. 

Trots att varje våtrum måste ha ett eget varmvattenrör blir det inte trångt i schakten eftersom rören inte behöver isoleras.

– Det knepiga är att få folk att förstå att 3E Flow tar mindre plats i schakten än isolerade rör för varmvatten och varmvattencirkulation. Det blir plats över i schakten med 3E Flow, säger Erik Abbing.

Enligt Erik Abbing är det nästan alltid byggherren som tar initiativ till att testa 3E Flows produkt. 

– Det är kanske inte så konstigt, eftersom det är byggherren som sparar pengar genom att slippa VVC-förluster de kommande 50 åren, säger Erik Abbing.

Han berättar att de flesta byggherrar som han varit i kontakt med har haft en pragmatisk syn på energianvändning och den besparing som de kan uppnå med 3E Flows produkter.

– De har ett mål, till exempel att energianvändningen ska vara 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Säg att 3E Flow i det fallet kan ge en besparing på 10 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Då lägger de sig inte på 45, utan använder det utrymmet för att kunna ha större fönster, eller något annat som de tycker ger projektet ett större värde, säger Erik Abbing.

Två fokus

De senaste två åren har 3E Flow haft två fokus. Det ena har varit att bygga upp en portfölj med referensprojekt. De första två svenska projekten blev inflyttningsklara 2018: kvarteret Neptun i Västerås och Lusthusbacken i Piteå. Utöver det finns 3E Flow installerat i flera projekt i Schweiz.

– Att det blev Schweiz är lite av en slump. Jag har en morbror i Schweiz. Han berättade om mitt -företag när han åt lunch med en fastighetsutvecklare som blev intresserad direkt, säger Erik Abbing.

Det andra fokuset som 3E Flow haft de senaste åren är att dokumentera systemet med tredjepartstester. Det statliga forskningsinstitutet Rise har undersökt legionellatillväxten i systemet. Både i laboratoriemiljö och i praktiska tester visade sig rör med 3E Flow installerat vara helt fria från bakterietillväxt. En jämförelse med rör från ett konventionellt VVC-sy-stem visade däremot bakterietillväxt. Brittiska BRE, Building Re-search Establishment, som står bakom certifieringssystemet Breeam, har testat energianvändningen kopplad till varmvatten. En jämförelse mellan 3E Flow och ett konventionellt VVC-system visar att 3E Flow mer än halverar energianvändningen.

– Det är roliga resultat för oss. Vår kontaktperson på Breeam sa att det var exceptionella resultat. De testar många nya lösningar men får sällan så här tydliga positiva resultat, säger Erik Abbing. 

Utöver vatten- och energibesparingen, komforten med minskad väntetid på varmvatten och minskad risk för legionella så innebär 3E Flows system en helt annan riskbild när det gäller vattenläckor. 

– Eftersom rören är tomma kan det inte stå och smygläcka någonstans. Dessutom har vi tillgång till information om alla flöden tack vare våra ventiler, som är uppkopplade via Internet of Things, säger Erik Abbing.

Internet of Things var inget som Erik Abbing hade med i tanken från början. Han var fokuserad på mekaniken och elektroniken.

– Nu är tillämpningarna som Internet of Things möjliggör en av de saker som känns mest spännande framöver. Vi kan bli som ett nav i vattenförsörjningen med information om alla flöden. 

Nyligen fick 3E Flow cirka 5 miljoner kronor från EU för att finansiera forskning kring AI, artificiell intelligens, kopplat till deras användning av Internet of Things.

Siktar på villamarknaden

Framöver vill Erik Abbing också ta fram en variant av 3E Flow-systemet som är anpassad för villor. Framför allt handlar det om att skala ner pumpen för att anpassa prisbilden. I dagsläget förhandlar varje intresserad kund om priset. Erik Abbing är öppen med att det kostar en slant att satsa på 3E Flow.

– Det är en high end-produkt, säger han.

Tack vare energibesparingen går det att räkna hem investeringen. Hur lång tid det tar beror på en rad faktorer, framför allt kostnaden för varmvatten i det aktuella läget.

– Testresultaten från BRE visar en pay off-tid på 1–7 år, säger Erik Abbing.

Ett nytt samarbete med Partab, som tillverkar prefabricerade badrumsmoduler, ska göra det lättare att hitta rätt prisnivå, enligt Erik Abbing. Samarbetet är ytterligare en milstolpe i steget från studentprojekt till genombrott.

– Det svåraste var vägen från idé till vår första referens. 3E Flow startade som ett studentprojekt 2009, och de första svåra åren hade jag stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Almi Invest. Vid 2015–2016 någon gång började det lätta, säger Erik Abbing.

Han behöver inte jaga kunder längre, utan har fullt upp med att hjälpa dem som ringer honom. 3E Flow har nu 12 anställda och totalt cirka 50 patent i åtta patentfamiljer. Utöver Sverige finns patenten i bland annat USA, Kina, Japan och Australien.

– Det är marknader som vi vill gå in i. Kontakten med Japan har varit rolig. De säger att de normalt inte är intresserade av teknik från Europa, eftersom de alltid ligger steget före, men att vi erbjuder något som de inte har, säger Erik Abbing.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Pressen på svartbyggarna ska öka

Regeringen lovar regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/pressen-pa-svartbyggarna-ska-oka-29269

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Lokal byggare samlar udda uppdrag

Spa mitt på Älven och hotell i trädtopparna får Vittjärvshus att gå igång.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/lokal-byggare-samlar-udda-uppdrag-29173

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.