Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Från produkt till process

Ofta känner jag att tiden att sitta och reflektera inte finns med ett jobb som går i 110 och ett familjeliv där man kastas mellan handbollsträning, matcher och mycket mer kul med mina döttrar. Då är en arbetsresa det perfekta tillfället att reflektera och filosofera lite. Något jag ibland kommit tillbaka till när jag reflekterar är branschens fokus på slutprodukten vad gäller ritningar, men inte resan dit.

Ritningar i 2D, eller 3D för den delen, presenteras allt som oftast som en färdig produkt. Jag har alltid tyckt att detta är lite märkligt. Är ingen intresserad av processen det vill säga hur vi steg för steg går från grunden till en färdig produkt? Men hallå!? Alla vet ju hur man bygger ett hus, eller? Får man som svar kanske eller så tittar de på mig som ett frågetecken. Så det blir aldrig fel när vi bygger? Så ni tycker inte vi kan bli effektivare? Borde inte nycklarna ligga i vår process?

Ska vi få till riktig produktivitet måste vi börja fokusera mer på processen, det är jag övertygad om. Möjligheterna till detta har ju aldrig varit bättre än vad de är just nu! Vi pratar mer om samverkan, industriellt byggande och digitalisering – alla viktiga komponenter för att få till detta och för att öka vår produktivitet. Håller du med? Eller är jag helt fel på det?

Oj nu är det dags att landa... fortsätter denna tanke lite senare – stay tuned!

Delat ansvar ger snabbare utveckling av ny byggteknik

KTH Live-In Lab

Ny teknik måste testas. Annars kommer den inte ut på marknaden. Men det är inte många som vågar testa och ta ansvar för de omfattande systemeffekter som kan bli resultatet dagens innovativa byggnadstekniker – som ibland innebär att hela byggnader är ihopkopplade.

Det är i Haninge det händer

Jimmy Dahlström

Jag har jobbat i samhällsbyggnad i hela mitt liv. Jag älskar den här branschen, även om mina inlägg ibland syftar till att utmana, och ibland, kanske provocera så ska jag vara tydlig med att jag älskar branschen. Det finns massor med utmaningar att hantera, det är vi alla eniga om.  En av de större utmaningarna är att branschen har en tradition av att arbeta under kontrakt som stimulerar konflikt istället för samarbete.

Livspåverkan – i tid och rum

Jerker Lessing

Klimatfrågan och utmaningen att skapa ett hållbart samhälle är några av vår tids största och mest avgörande frågor. Och vi som verkar i samhällsbyggandet berörs starkt av detta. Vår sektor står ju för en betydande andel av de klimatförändrande utsläppen och det vi sysslar med har stor påverkan på de livsmiljöer som skapas.

Många företag har påbörjat resan och utvecklingen mot minskad klimatpåverkan och bättre hållbarhet. Men ändå hör jag ganska ofta uttalanden som ”Jo vi vill ju bygga hållbart och så men våra kunder efterfrågar det inte och är inte beredda att betala för det”.