Meny

Byggindustrins blogg.

Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Marknadsmekanismer sätter käppar i hjulet

Jag har alltid haft idéer och tankar kring hur vi ska kunna göra saker och ting lite bättre och lite smarta, därför har produktionsfilosofin Lean känts som en självklarhet. Lean handlar om att hitta och eliminera slöseri i processer. Men vem äger egentligen byggprocessen? Vem har kontroll över hela värdekedjan?

Jag kommer ihåg när jag i tonåren var ute på mitt första bygge, att jag började reflektera över att vi hyrde våra maskiner och att vi inte ens ägde bodarna vi satt i. Materialet kom från någon annan och faktum var att de flesta på byggarbetsplatsen inte ens tillhörde vårt företag.

Jag kommer ihåg att jag blev förvånad och ville därför diskutera det jag upplevde med min pappa. Han jobbade då som projektledare för en av etapperna på Sturegallerian i Stockholm. Pappa är en av de kunnigaste personer jag träffat och kan verkligen alla delar av byggprocessen. Han höll med om att detta egentligen är lite märkligt, men hans reflektion var att det i mycket handlar om marknadsmekanismer. Entreprenörer, men också andra aktörer i vår bransch, har framgångsrikt inte tagit för stor del av värdekedjan. Varken horisontellt eller vertikalt. Med det menar jag att huvudentreprenörer sällan integrerat "horisontellt" i värdekedjan kring till exempel installationstjänster eller andra UE.

Inte heller har man integrerat "vertikalt" in i materialleverantörernas och investerat i till exempel fabriker. Visst finns det exempel på detta, t ex inom prefab. Dock är kapaciteten man har investerat för ofta varit väldigt liten i förhållande till företagets totala behov. Inte helt sällan har dessa fabriker senare sålts, p g a vikande marknad. Det blir helt enkelt för mycket risk och på en marknad som är väldigt volatil är det just riskfyllt att binda för mycket kapital.

Vi som bransch måste börja ta i detta och hitta ny affärslogik för att kunna investera i vår produktivitetsutveckling och här är samverkan centralt. Som ett exempel står en huvudentreprenör för ca 30% av totalkostnaden. De resterande 70% är andra underentreprenörer och materialleverantörer som äger. Vi måste börja tillsammans med kunder tänka samverkan inte bara för det enskilda projektet utan över tid, så att vi tillsammans kan investera i produktutveckling och digitalisering.

Vi får inte full effekt om vi bara tittar på 30 procent av totalkostnaden för det enskilda projektet! Alltså samverkan är nyckeln för att bryta i marknadsmekanismer som sätter käppar i hjulet för branschens produktivitetsutveckling!

Att odla sunt

Jimmy Dahlström

Nytt år och nytt årtionde, jag tänker inte utsätta er för ännu en årskrönika eller för den delen en årtiondekrönika. Men jag reagerade nyligen över ett inlägg jag läste. Det handlade om att vi under 2019 i vår bransch hade ca 1200 konkurser. Hade detta rakt igenom varit väletablerade, laglydiga och sunda företag hade all anledning funnits till panik.

Klimatmötet hade inga vinnare – bara förlorare

Johnny Kellner

Den 2-13 december träffades nära 200 av världens länder i Madrid för klimatmötet COP 25. Målet var att besluta om uppföljningen av klimatavtalet från Paris. En av flera viktiga punkter som skulle avhandlas under COP 25 var Artikel 6, med dess underparagrafer som reglerar hur stater ska kunna handla utsläppsminskningar med varandra för att på så vis lättare, snabbare och till lägre kostnad minska sin klimatpåverkan. En annan viktig punkt var att arbeta vidare med den så kallade regelboken.

Innovation

Jimmy Dahlström

Dag två på innovationsfestivalen Gather. Vi på Ramirent vill pusha oss själva och branschen till att utvecklas, för vi måste tillsammans bli bättre för allas skull. På Gather har vi bjudit in alla som vill vara med på innovationslabbar där musiker, läkare, ingenjörer, konstnärer ja ni förstår, alla möjliga typer av yrkesroller samlas för att diskutera vad nästa steg av vårt koncept Temporära Fabriken kan vara. 

Otroligt stort tack till alla som bidragit, ni har givit mig massor med spännande nya intryck som kommer driva utveckling till det bättre!

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.