Meny

Expertsvar

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret

Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor

Svar: Grunden i arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. I ett litet företag kan det i praktiken innebära att det är ägaren själv som utför det mesta av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I ett större företag är det dock nödvändigt att ha en tydlig fördelning av vem som gör vad. Ibland talas det lite slarvigt om delegering av arbetsmiljöansvar, men egentligen handlar det om att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till en eller flera fysiska personer. Dessa har sedan ansvar för att utföra dessa uppgifter. 

Oftast fördelas uppgifterna till chefer och arbetsledande personal som ska bedriva arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i sin dagliga verksamhet. Det är viktigt att den som har blivit tilldelad arbetsmiljöuppgifter har goda kunskaper om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för att kunna utföra sina uppgifter. Det kan till exempel vara befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder samt tillräckliga resurser i form av ekonomiska medel, tid till uppgifterna, tillgång till personal, utrustning och lokaler.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter måste ske skriftligt i företag med minst 10 anställda, men det är alltid viktigt att det finns en tydlighet om vem som ska göra vad, så att inget faller mellan stolarna. Den som upplever sig sakna tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt kan frånsäga sig uppgiften. 

En uppgiftsfördelning innebär inte automatiskt att den som fått uppgiften blir straffad om det inträffar en arbetsolycka. Det straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol. Om en olycka leder till åtal har det stor betydelse för domstolens bedömning om den åtalade haft tillräckliga kunskaper och tillräckliga befogenheter och resurser för sina uppgifter. (Se vidare AFS 2001:1, 6§.)

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.