Meny

Expertsvar

Både bostad och komplementbyggnad

Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa

Svar: Hej Theresa! Det kan vara det, men det finns skillnader som kan vara viktiga att hålla ordning på. Det som vi i vardagligt språk kallar attefallshus är som regel den byggnad som inryms inom de bygglovsbefriade åtgärderna för en- eller tvåbostadshus enligt 9 kap. § 4 a i plan- och bygglagen.

I § 4 a står det att dessa bygglovsbefriade åtgärder (byggnad/-er) avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad. Fortsatt så finns bestämmelser om byggnadsareabegränsning (25 kvadratmeter) och max takhöjd (4,0 meter) i samma paragraf.

Man kan alltså säga att attefallshus innefattar två olika, storleksbegränsade, byggnadstyper beroende av dess användning; komplementbostadshus och komplementbyggnad. På Boverkets PBL kunskapsbanken ges vägledning om vad man avser med respektive: 

Komplementbostadshus är en självständig bostad, som antingen är en fritidsbostad eller permanentbostad.

Komplementbyggnad är till exempel uthus, garage, carport, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Till sammanhanget kan tilläggas att utanför detaljplanelagt område finns ytterligare en möjlighet för att uppföra en komplementbyggnad i enlighet med 9 kap. § 6. I detta fall anges inga specificerade storleksbegräsningar.

Beroende på avsedd användning av byggnaden och var den placeras i samhället så skiljer sig bestämmelserna om bygglov, anmälningsplikt och även rivning. Även själva byggreglerna, kraven, är olika för olika användning (till exempel Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS). 

/ Anders Lindgren och Martin Äng, Svensk Byggtjänst

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?