Meny

Expertsvar

Bidrag kan bli väg till utveckling

Hej Linnea! Jag vet att man kan söka bidrag till sin verksamhet exempelvis från EU. Gäller det även byggföretag? Vilka andra bidrag finns? / Vigdis

Svar: Hej Vigdis! Nu när signalerna om avmattning duggar tätt kan det vara intressant att kika på de mängder av bidrag som du kan söka till ditt företag. 

EU och staten omfördelar stora summor till företag som bedöms ha särskild potential. Det handlar om många miljarder som väntar på att göra nytta i bolagen. Om du är beredd att lägga tid på att ansöka om bidragen finns det fina möjligheter att kamma hem finansiering till ett projekt eller en investering. 

Bidragen ska inte misstolkas som en möjlighet att rädda bolag på fallrepet. Konkurrensen brukar vara tuff. För att passera nålsögat krävs ofta goda marknadsutsikter och tjänster eller produkter som sticker ut ur mängden. Verksamhet inom ett prioriterat område kan också vara avgörande.  

Här är exempel på stöd som du kan söka till företaget:  

Bli flygfärdig via startbidrag 

Om du har en innovativ affärs­idé kan du ansöka om ett förstudiemedel från Almi för att testa om din idé håller. Privatpersoner, enskild firma och handelsbolag kan få upp till 25 000 kronor. 

Driver du ett aktiebolag delar Almi ut upp till 50 000 kronor åt gången. Totalt kan projektet beviljas 100 000 kronor, men för belopp över 50 000 kronor måste bolaget omsätta minst 1,5 miljoner kronor och ha tre anställda.

Vinnovas program Innovativa startups vänder sig till företag i tidig utvecklingsfas som har svårt att få finansiering på annat håll. Företag kan ansöka om stödet i två steg, där 300 000 kronor är taket för första steget medan steg två kan ge mer klirr i investeringskassan – upp till 900 000 kronor. 

En annan myndighet som stöttar nyföretagande inom sitt område är Energimyndigheten som ger bidrag till att testa och lansera energiinnovationer. 

Via Tillväxtverkets regionverksamheter kan ägarledda företag som behöver finansiering under startfasen söka bidrag för delar av kostnaderna. Här är det bolagets säte som spelar roll, inte verksamhetsområde. 

Skala upp genom tillväxtstöd

Arbetsförmedlingen ger stöd till företag som anställer långtidsarbetslösa, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och unga. 

För arbetsgivare som behöver kompetens inom bristyrken kan stödet vara ett bra sätt att både expandera verksamheten och göra social skillnad. Den som rekryteras kan dessutom kombinera arbetet med utbildning som matchar företagets behov. 

Utveckla bolaget med innovationsmedel

För innovationsdrivna bolag finns ett smörgåsbord av möjliga stöd. Energimyndigheten utlyser kontinuerligt en mängd stöd riktade till företag inom miljö- och energiteknik. 

EU:s ramprogram Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på 80 miljarder euro. Programmet prioriterar bland annat områden som har med klimat, hälsa, energi, transporter och säkerhet att göra. För små och medelstora företag finns en hel del finansieringsmöjligheter inom programmets förgreningar. 

Inom Horisont 2020 finns även bidrag som går till utveckling av affärsidéer. Bidragen delas upp i två faser: I första fasen beviljas stöd på max 50 000 euro för att utvärdera möjligheterna att genomföra en idé. I nästa fas, när företagets produkter eller tjänster ska introduceras på marknaden, beviljas stöd på upp till 2,5 miljoner euro. 

Eurostars är ett annat EU-program som syftar till att stärka konkurrenskraften bland små och mellanstora bolag i regionen. Programmet finansierar framför allt utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Vinnova administrerar bidragen till svenska aktörer och delar som mest ut 5 miljoner kronor till ett och samma projekt. 

Vinnova har även egna utlysningar för innovationsprojekt i företag med max 249 anställda. Upp till 2 miljoner kronor delas ut till ett enskilt utvecklingsprojekt, som ska vara i linje med FN:s hållbarhetsmål för att kvalificera sig för stödet.

/ Linnea Bolter expert på företagande på Dagens industri

Linnea Bolter, journalist och expert på företagande, på Dagens industri, svarar på läsarnas frågor om företagande.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Företagande
Hej Linnea! Jag vet att man kan söka bidrag till sin verksamhet exempelvis från EU. Gäller det även byggföretag? Vilka andra bidrag finns? / Vigdis
Företagande
Hej! Finns det något vi kan göra för att lotsa vårt företag genom en eventuell lågkonjunktur? /Cyndi
Företagande
Hej! Jag skulle vilja få bättre koll på vårt företags kostnader? Hur skapar man bättre överblick? /Alma
Företagande
Hej! Jag funderar på att starta mitt eget bolag. Vilken bolagsform är egentligen bäst? Hur skiljer de olika formerna sig åt? /Balder
Företagande
Hej! Är det lagligt att driva upp ett nytt eget företag genom ett annat upparbetat företags namn och otillåtet köra sin fakturering genom någon annans företagsnamn för att få kund att tro att det ingår i samma företag? Är det okej att sakta men säkert flytta över kund- och leverantörsregister, allt eftersom jobben kommer in? Man är alltså inte anställd i företaget men har fått förtroende att färdigställa de projekt som man påbörjat innan man sagt upp sig. Vad gäller och hur går man vidare? /Mia
Företagande
Jag har nyligen startat en egen firma inom byggverksamhet. Borde jag teckna en tjänste­pensionsförsäkring? Hur pensionssparar jag smartast som egen­företagare?