Meny

Expertsvar

Big data - vad ska jag göra med det?

Hej! På vilket sätt är ”Big data” relevant för oss inom samhällsbyggandet? /Bjørn

Svar: Hej Bjørn! Digital information som består av sådana mängder att den blir svår att hantera med traditionella databasmetoder brukar kallas ”Big data”. Hur mycket data som är Big data har förstås varierat med tiden i takt med teknikutveck­lingen.

Den ökade möjligheten att samla in och sprida data via smarta telefoner och internet har bidragit till att dessa datamängder har ökat mycket kraftigt, och även lett till förnyade metoder för att hante­ra och analysera Big data. Inom samhällsbyggandet är detta högst relevant för till exempel karthante­ring och geografiska informations­ system (GIS). Den ökade mängden sensorer i vår bebyggda miljö bidrar också till stora datamängder som vi vill kunna analysera och nyttja i fastigheter, i städer och i infrastruktur.

/Olle Samuelson, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Olle Samuelssovn, vd för BIM Alliance och ansvarig för Smart built environment på IQ Samhällsbyggnad, svarar på läsarnas frågor om digitalisering.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Digitalisering
Hej! På vilket sätt är ”Big data” relevant för oss inom samhällsbyggandet? /Bjørn
Digitalisering
Hej! Jag har hört uttrycket semantiska webben, är det en egen webb och kopplar detta på något sätt till AI-begreppet? /Patrik
Digitalisering
Hej Olle! På sista tiden har jag hört allt fler prata om proptech inom fastighetsbranschen. Vad innebär det?/Hjalmar
Digitalisering
Hej Olle! GIS och BIM beskrivs ofta båda två som digitala objektmodeller? Vad är skillnaden, eller är det egentligen samma sak? /Kristina
Digitalisering
Hej! Begreppet AI hörs allt oftare även i vår sektor, hur kan den tekniken bidra i samhälls­byggandet? /Arnold
Digitalisering
Hej! Jag jobbar med inköp på ett större byggföretag. Vad är det för skillnad på artikelstandarderna ETIM och GTIN? /Ida
Digitalisering
Hej! Jag jobbar med Coclass som ju är en svensk standard för klassifikation inom byggande, varför har vi inte en internationell standard? /Öllegård
Digitalisering
Hej! Vad menas med en digital tvilling, är det samma sak som BIM? /Gustav
Digitalisering
Jag hör ofta uttrycket IoT.Vad innebär begreppet och hur kan det nyttjas inom byggbranschen?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.