Meny

Expertsvar

Boverkets konstruktionsregler

Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas

Svar: Hej Niclas! Plan- och bygglagen (PBL) säger att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga, däribland räknas bland annat upp; bärförmåga, stadga, beständighet och brandsäkerhet (PBL kap 8 § 4). I Plan- och byggförordningen (PBF) förtydligas sedan vad som avses med att uppfylla egenskaperna som anges i PBL, så kallade egenskapskrav (PBF kap 3). 

Boverkets konstruktionsregler (EKS) innehåller sedan föreskrifter och allmänna råd till just dessa delar i PBL och PBF (bärförmåga, stadga, beständighet och brand). Reglerna gäller såväl vid uppförande av nya byggnader som vid tillbyggnader, ändring av byggnader och ombyggnader samt för mark och rivningsarbeten.

I EKS övergripande bestämmelser anges att konstruktioner ska projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt. En viktig del av konstruktion är dimensio­nering – i EKS anges att dimensionering ska utföras genom beräkning, provning eller en kombination därav. Beräkning och provning fordras dock inte om det är uppenbart obehövligt. Med det menar man enkla konstruktioner som mindre skärmtak, friggebodar och liknande.

EKS innehåller dock mer än bara dimensionering, exempelvis krav på material, utförande och kontroller. Beräkningar och kontroller enligt EKS samt provningar ska också dokumenteras. En byggnads bärande konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument, så kallad konstruktionsdokumentation. En ny föreskrifts­text i och med EKS 11 är att kravet på konstruktionsdokumentation inte gäller för byggnader som är högst 50 kvadratmeter och är avsedda för människor att vistas i tillfälligt. Sammanfattningsvis behövs i stort sett alltid kompetens i att tillämpa EKS. 

Vi har utgått från nya EKS 11 som träder i kraft 1 juli 2019. Motsvarande föreskrifter finns likaledes i äldre föreskrifter.

/Anders Lindgren och Martin Äng, Svensk Byggtjänst

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?