Meny

Expertsvar

Byggfelsförsäkring och småhus

Hej! I en fråga/svar i tidningen Byggindustrin från juni 2015 svarar entreprenadjuristerna att byggfelsförsäkring ska finnas enligt lag. Var kan man läsa om vad som gäller nu angående garantier, krav och försäkringar när man bygger och säljer småhus till slutkonsument? /Magnus

Svar: Vi utgår, i detta svar, från att det är en entreprenad mot konsument/privatperson samt att denna avser småhus, till exempel en- och tvåbostadshus. 

För småhusentreprenader rekommenderar vi att man följer allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 18. Dessa har Byggföretagen tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och andra kommit överens om och ger dig och konsumenten ett utmärkt stöd angående garantier, krav och försäkringar med mera, som är av vikt i småhusentreprenader. ABS 18 finns, fritt att ladda ner, hos parterna till exempel på Konsumentverket.se. Till bestämmelserna finns ett tillhörande standardformulär för entreprenadkontrakt. 

Generellt gäller konsumenttjänstlagen vid entreprenader mot konsument. I konsumenttjänstlagen ställs inte krav om garantier, där­emot finns bestämmelser som rör entreprenadens utförande, tilläggs­arbeten, fel hos tjänsten, priset, skadestånd samt om reklamation med mera.

En till lag som man behöver känna till är lagen om färdigställandeskydd. Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus) ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti. 

Det är konsumenten som ska se till att det finns ett färdigställande­skydd, om det krävs/behövs ett sådant. Det är byggnadsnämnden som med stöd av plan- och bygg­lagen kan kräva att det ska finnas färdigställandeskydd vid konsument­entreprenader. Konsumenten och entreprenören kan i sin tur avtala om att entreprenören ska teckna färdigställandeskyddet. Lagen om byggfelsförsäkring är upphävd sedan några år tillbaka.

Vidare ska man, som entreprenör, i sedvanlig ordning ha försäkringar som täcker ens verksamhet och skyddar konsumenten. Enligt ABS 18 ska man som entreprenör, åtminstone, ha en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring.

När det gäller de själva tekniska kraven på byggnaden, i detta fall småhus, gäller samma lagar och föreskriftsamlingar som för alla byggåtgärder. Boverkets byggregler BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder EKS, med mera. I småhus­entreprenader ansvarar entreprenören som regel för arbetsmiljön, se mer i arbetsmiljölagen kap. 3 § 7 c. När det gäller konsument­entreprenader har entreprenören ett särskilt ansvar för att författningar och myndighetsbeslut (till exempel bygglov) följs och för att avråda konsumenten när det finns omständigheter som talar för det. Detta finns även omnämnt i konsumenttjänstlagen.

/Anders Lidgren och Martina Äng, experter Svensk Byggtjänst

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Under hösten 2019 så ändrades Boverkets Byggregler, BBR. I samband med det så ändrades reglerna om tillgänglighet för hissar. Ska hissar utformas på något nytt sätt nu? /Ulrika Eleonora
Lagar & Regler
Hej! I en fråga/svar i tidningen Byggindustrin från juni 2015 svarar entreprenadjuristerna att byggfelsförsäkring ska finnas enligt lag. Var kan man läsa om vad som gäller nu angående garantier, krav och försäkringar när man bygger och säljer småhus till slutkonsument? /Magnus
Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.