Meny

Expertsvar

GIS och BIM – två sidor av samma mynt?

Hej Olle! GIS och BIM beskrivs ofta båda två som digitala objektmodeller? Vad är skillnaden, eller är det egentligen samma sak? /Kristina

Svar: Hej Kristina! Det är riktigt att både Geografiska informationssy­stem (GIS) och Byggnadsinformationsmodeller (BIM) kan beskrivas som digitala objektsbaserade modeller av vår bebyggda miljö. Modellerna byggs upp av objekt som förses med egenskaper. Geometri kan vara en egenskap men den behöver inte finnas med. På det sättet kan datorn tolka objektet på samma sätt som en människa gör, och informationen kan användas till en mängd olika saker genom processen. På den nivån är BIM och GIS mycket lika. Skillnaden består i vilken typ av information man förser modellerna med och vilken detaljeringsgrad de olika objekten har. Geografiska informationssystem fokuserar på geodata, vilket kan vara hus och vägar, men också vegetation, demografi, fastighetsgränser. En BIM-modell innehåller mer detaljerad information om själva byggnadsobjekten: hus, vägar, anläggningar och kan också innehålla processinformation som tid och kostnad. 

Begreppen har uppstått med olika syften och vid olika tidpunkter, och därför är inte begrepp och standarder för informationen enade. Att få BIM- och GIS-information att kommunicera obrutet mellan systemen skulle innebära stora fördelar för sektorn. 

/ Olle Samuelson, vd IQ Samhällsbyggnad

Olle Samuelssovn, vd för BIM Alliance och ansvarig för Smart built environment på IQ Samhällsbyggnad, svarar på läsarnas frågor om digitalisering.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Digitalisering
Hej Olle! På sista tiden har jag hört allt fler prata om proptech inom fastighetsbranschen. Vad innebär det?/Hjalmar
Digitalisering
Hej Olle! GIS och BIM beskrivs ofta båda två som digitala objektmodeller? Vad är skillnaden, eller är det egentligen samma sak? /Kristina
Digitalisering
Hej! Begreppet AI hörs allt oftare även i vår sektor, hur kan den tekniken bidra i samhälls­byggandet? /Arnold
Digitalisering
Hej! Jag jobbar med inköp på ett större byggföretag. Vad är det för skillnad på artikelstandarderna ETIM och GTIN? /Ida
Digitalisering
Hej! Jag jobbar med Coclass som ju är en svensk standard för klassifikation inom byggande, varför har vi inte en internationell standard? /Öllegård
Digitalisering
Hej! Vad menas med en digital tvilling, är det samma sak som BIM? /Gustav
Digitalisering
Jag hör ofta uttrycket IoT.Vad innebär begreppet och hur kan det nyttjas inom byggbranschen?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.