Meny

Expertsvar

Ha koll på den sociala arbetsmiljön

Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro

Svar: Hej Gro! Som chef måste du ha tillräckliga kunskaper för att kunna förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverket rekommenderar att chefer, arbets­ledare och skyddsombud går utbildning tillsammans, eftersom det underlättar för cheferna om skydds­­ombuden har samma kunskaper. Men det är inte tillräckligt att arbetsgivaren skickar chefen på kurs. Som chef måste du också få förutsättningar för att faktiskt kunna omsätta kunskaperna i praktiken. Det innebär att du måste ha tillräckliga befogenheter att fatta beslut och att du själv har en rimlig arbetsbelastning i rollen som chef och tillgång till stöd inom organisationen eller från företagshälsa eller motsvarande.

Se AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, 6§

/ Cecilia Österman, expert på arbetsmiljö

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?