Meny

Expertsvar

Klimatdeklaration, vem påverkar det?

Hej Johan! Vi är ett litet familjeföretag som äger ett antal hyresfastigheter. Ett nytt begrepp som har börjat figurera är klimatdeklaration. Vad innebär det och hur kommer det att påverka oss? /Victoria

Svar: Hej Victoria! Du har rätt, det kommer att införas en ny sorts deklaration som kallas klimatdeklaration. Det ligger en bit framåt i tiden, och planen är att den införs den 1 januari 2022. Lite förenklat kan man säga att den blir ett komplement till den nuvarande energideklarationen, fast med fokus på koldioxid i stället för energi och god inomhusmiljö.

Det är i praktiken en ny lag och förordning om klimatdeklaration av byggnader. Hur den slutligen kommer att utformas är inte klart, och just nu är ett förslag ute på remiss. Inriktningen är att lagen inledningsvis enbart kommer att beröra uppförandet av nya byggnader, så om ni inte avser att bygga nytt påverkar det inte er i detta skede. Deklarationen föreslås gälla byggskedet, det vill säga det kommer inte att inkludera klimatbelastningen under brukartiden och rivning i det här skedet. Klimatdeklarationen ska omfatta klimatpåverkan av råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet samt bygg-
och installationsprocessen i byggproduktionsskedet. 

Det som ska ingå är hela byggnadens klimatskärm och byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar. I klimatdeklarationen ska beräknad klimatpåverkan anges i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Kommunen kan lämna slutbesked först när klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket, som kommer att upprätta en databas över klimatdeklarationer. Slutligen gäller inte kravet på klimatdeklaration i det här skedet för privatpersoner. Är du en aktör som planerar att bygga nytt efter den 1 januari 2022 är det vettigt att följa utvecklingen av införandet av klimatdeklarationer.

/Johan Nuder, expert på hållbarhet

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johan Nuder, expert på hållbart byggande, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), svarar på läsarnas frågor om hållbarhet.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Hållbarhet
Hej Johan! Vi är ett litet familjeföretag som äger ett antal hyresfastigheter. Ett nytt begrepp som har börjat figurera är klimatdeklaration. Vad innebär det och hur kommer det att påverka oss? /Victoria
Hållbarhet
Det pratas mycket om behoven av att energieffektivisera våra fastigheter. I Sverige har vi ju mycket fossilfri el, och dessutom är den billig. Varför ska man då egentligen energieffektivisera våra fastigheter? /Claire
Hållbarhet
Hej! Vi är en bostadsrättsförening som i närtid behöver ta tag i flera renoveringsåtgärder. Det är åtgärder som fasader och fönster, men även ventilationssystem. Vad bör man tänka på inför en kommande renovering? /Marit
Hållbarhet
Hej Johan! Du har vid några tillfällen påpekat att bygg- och fastighetssektorn har en ganska stor påverkan på klimatet. Hur kan jag som fastighetsägare på bästa sätt agera för att minska min påverkan på klimatet? /Ann-Louise
Hållbarhet
Hej Johan! Under senaste tiden har det varit mycket debatt om klimatkrisen med Greta som har pratat i FN och klimatstrejker som har samlat miljoner ungdomar runt om i världen. Jag undrar var byggsektorn påverkar klimatet när vi bygger och renoverar?/Tage
Hållbarhet
Hej! Vi är ett företag som har vuxit ur våra kontorslokaler och behöver hitta nya. Då vi har hållbarhet i vår affärsidé är vi måna om att leva som man lär. Vad ska vi tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv när vi byter kontor? /Joey
Hållbarhet
Hej, vi är ett mindre fastighetsbolag som äger ett antal flerbostadshus. De flesta är byggda under 1970-talet och är i varierande skick. Vi funderar på att tilläggsisolera, vad ska man tänka på? /Greta
Hållbarhet
Jag har ett företag verksamt i byggsektorn. Det pratas mycket om att hela sektorn måste ställa om och bli mer hållbar. Hur viktigt är det egentligen? Och vad är bäst att börja med?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.