Meny

Expertsvar

Mobbning är aldrig okej

Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred

Svar: Hej Alfred! Mobbning är en form av kränkande särbehandling och inte acceptabelt på en arbetsplats – eller någon annanstans. Även kränkande särbehandling omfattas av reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren måste ha rutiner för att undersöka och bedöma riskerna för att ohälsa och olycksfall kan uppstå på grund av mobbning. Arbetsgivaren är också skyldig att vidta åtgärder. 

Om du upplever att du själv eller någon kollega blir utsatt för mobbning på arbetet så ska du vända dig till din närmaste chef eller någon annan chef du känner förtroende för. Du kan också kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund för hjälp. Långvariga eller svåra konflikter kan vara svåra att lösa på egen hand. Då kan arbetsgivaren behöva vända sig till företagshälsan eller andra arbetsmiljöexperter för att få stöd. 

(Se AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.)

/Cecilia Österman, expert på arbetsmiljöarbete

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.