Meny

Expertsvar

Nya regler för hissar

Under hösten 2019 så ändrades Boverkets Byggregler, BBR. I samband med det så ändrades reglerna om tillgänglighet för hissar. Ska hissar utformas på något nytt sätt nu? /Ulrika Eleonora

Svar: Hej Ulrika Eleonora! Det stämmer, i höstas ändrades Bover­­kets Byggregler, BBR, genom ändringsförfattningen BFS 2019:2. Ändringarna trädde i kraft den 1 oktober och omfattade en föreskriftsändring (avsnitt 6:7412 rumsvärmare) och några ändringar av allmänna råd.

En av dessa ändringar berör de allmänna råden om tillgängliga och användbara hissar och andra lyft­anordningar, avsnitt 3:144. Denna ändring beror på att ”hisstandarden” SS-EN 81-70 har kommit i en ny utgåva samt att ”hisstandarden” SS 763520 har upphävts.

SS-EN 81-70 kom i en utgåva 2 under 2018. Den nya utgåvan innebar en fullständig revidering av standarden. Ändringar har gjorts i de flesta stycken. Med anledning av detta behövde det allmänna rådet i BBR ändras. Hisstyperna i standarden har fått ändrade typbeteckningar, och bilagan för lämpliga manöver- och signalorgan för hissar i publika lokaler har fått en annan beteckning (bilaga G) i nya utgåvan.

Beträffande hissar som uppfyller kraven på utrymme med plats för sjukbår har BBR:s allmänna råd tidigare hänvisat till SS 763520 (1,1 x 2,1 meter). Denna standard är sedan en tid tillbaka upphävd. Därav behövde också det rådet ändras. Hänvisningen har nu bytts ut mot en hänvisning till SS-EN 81-70. Hisstyp 3 i SS-EN 81-70:2018, med korgmåttet 1,1 x 2,1 meter, uppfyller kravet på plats för sjukbår.

I Boverkets konsekvensutredning står det att dessa ändringar inte är ändringar i sak, utan mest av redaktionell karaktär, varför dessa inte ska ge några större konsekvenser för företag och enskilda.

/Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Under hösten 2019 så ändrades Boverkets Byggregler, BBR. I samband med det så ändrades reglerna om tillgänglighet för hissar. Ska hissar utformas på något nytt sätt nu? /Ulrika Eleonora
Lagar & Regler
Hej! I en fråga/svar i tidningen Byggindustrin från juni 2015 svarar entreprenadjuristerna att byggfelsförsäkring ska finnas enligt lag. Var kan man läsa om vad som gäller nu angående garantier, krav och försäkringar när man bygger och säljer småhus till slutkonsument? /Magnus
Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.