Meny

Expertsvar

A och O vid renovering

Hej! Vi är en bostadsrättsförening som i närtid behöver ta tag i flera renoveringsåtgärder. Det är åtgärder som fasader och fönster, men även ventilationssystem. Vad bör man tänka på inför en kommande renovering? /Marit

Svar: Hej Marit! Dutaruppett viktigt område som många gånger hoppas över. Naturligtvis är det mycket avhängigt av hur din fastighet ser ut och vad som är mest akut, så det får bli ett generellt svar.

Jag brukar säga att det viktigaste är att genomföra åtgärder på ett så­dant sätt att man inte ”låser in sig” i en lösning som gör att man får en fastighet som blir omodern längre fram. Låt mig ta ett exempel. Din putsade fasad är i dåligt skick och behöver göras om. Du putsar om. Några år senare upptäcker du att ni har hög energianvändning, och för att minska den borde ni tilläggs­isolera fasaden och byta fönster.

Det som därför är viktigt är att man gör en förstudie över vilka renoveringsåtgärder ni behöver genomföra och utgående ifrån den gör en handlingsplan. När ni har den framme kan ni i lugn och ro pla­nera vilka steg ni ska ta och i vilken ordning. Naturligtvis kan det kännas kostsamt att göra denna förstudie, men i de flesta fall blir det betydligt mycket billigare i längden, och fram­för allt säkrar ni upp att fastigheten renoveras framtidssäkert.

Ett annat vanligt exempel är att man ser över uppvärmningssyste­met utan att ta hänsyn till om man skulle behöva genomföra isole­ringsåtgärder. Resultatet kan i värsta fall bli att du har en fastighet med ett överdimensionerat uppvärm­ningssystem då du några år senare genomför isoleringsåtgärder. Med andra ord; tänk efter före och se till helheten ur ett framtidsperspektiv.

/Johan Nuder, hållbarhetsexpert

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johan Nuder, expert på hållbart byggande, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), svarar på läsarnas frågor om hållbarhet.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Hållbarhet
Hej! Vi är en bostadsrättsförening som i närtid behöver ta tag i flera renoveringsåtgärder. Det är åtgärder som fasader och fönster, men även ventilationssystem. Vad bör man tänka på inför en kommande renovering? /Marit
Hållbarhet
Hej Johan! Du har vid några tillfällen påpekat att bygg- och fastighetssektorn har en ganska stor påverkan på klimatet. Hur kan jag som fastighetsägare på bästa sätt agera för att minska min påverkan på klimatet? /Ann-Louise
Hållbarhet
Hej Johan! Under senaste tiden har det varit mycket debatt om klimatkrisen med Greta som har pratat i FN och klimatstrejker som har samlat miljoner ungdomar runt om i världen. Jag undrar var byggsektorn påverkar klimatet när vi bygger och renoverar?/Tage
Hållbarhet
Hej! Vi är ett företag som har vuxit ur våra kontorslokaler och behöver hitta nya. Då vi har hållbarhet i vår affärsidé är vi måna om att leva som man lär. Vad ska vi tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv när vi byter kontor? /Joey
Hållbarhet
Hej, vi är ett mindre fastighetsbolag som äger ett antal flerbostadshus. De flesta är byggda under 1970-talet och är i varierande skick. Vi funderar på att tilläggsisolera, vad ska man tänka på? /Greta
Hållbarhet
Jag har ett företag verksamt i byggsektorn. Det pratas mycket om att hela sektorn måste ställa om och bli mer hållbar. Hur viktigt är det egentligen? Och vad är bäst att börja med?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.