Meny

Expertsvar

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim

Svar: Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö sattes i kraft 2016. I föreskrifterna definieras organisatorisk arbetsmiljö som de villkor och förutsättningar i arbetet som handlar om hur arbetet leds och fördelas, hur beslut fattas och kommuniceras, arbetstagarnas möjlighet till delaktighet och handlingsutrymme samt balansen mellan de krav som ställs på oss i arbetet och de resurser vi har till vårt förfogande för att utföra arbetet. I föreskrifterna definieras social arbetsmiljö som de villkor och förutsättningar som handlar om det sociala samspelet på arbetsplatsen – mellan kolleger, arbetstagare och chefer men också med andra människor som vi möter i arbetet, såsom kunder, gäster, patienter eller allmänheten. Det berör också samarbetet och det sociala stödet från chefer och kolleger.

Det är viktigt att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är särskilt tre områden som tas upp i regelverket: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Kraven om arbetsbelastning har fokus på balansen mellan krav och resurser i arbetet. Arbetstidens förläggning berör främst risker med natt- och skiftarbete, delade arbetspass, mycket övertid och risker när arbetet blir gränslöst i både tid, rum och till innehåll. Reglerna om kränkande särbehandling ersätter de äldre reglerna från 1993 med samma namn och innebär att arbetsgivaren tydligt måste visa att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen samt att det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras om det uppstår. För att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska fungera behövs också kunskaper och mål för arbetet.

Se AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.

/Cecilia Österman, expert arbetsmiljö 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur vet jag om det finns asbest i en byggnad som ska renoveras? /Eva
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.