Meny

Expertsvar

Plan och handlingsplan

Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila

Svar: Hej Ludmila! Ibland använder vi olika begrepp för samma sak. En arbetsmiljöplan ska tas fram innan byggprojekt drar i gång. Det görs i praktiken av byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS P). Grundtanken är att allt arbete ska kunna utföras med så liten risk för ohälsa och olycksfall som möjligt, och meningen är att arbetsmiljöplanen ska användas under hela byggskedet och löpande anpassas och uppdateras av byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS U). En arbetsmiljöplan ska bland annat omfatta vilka regler som gäller på byggarbetsplatsen, hur arbetsmiljöarbetet är organiserat samt en beskrivning av hur vissa typer av arbeten ska utföras för att arbetet ska vara så säkert som möjligt. Det gäller till exempel arbeten med risk för fall, ras eller drunkning, arbeten med vissa kemiska ämnen eller i närheten av högspänningsledningar, montering av tunga byggelement, eller i område med fordonstrafik.

En handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ska tas fram på alla arbetsplatser, oavsett bransch. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och innebär att alla åtgärder som behöver vidtas för att se till att ingen blir sjuk eller skadar sig i arbetet och som inte kan ordnas omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I handlingsplanen ska det tydligt framgå vem som ska göra vad, när det ska vara klart och att det kontrollerats.

(Se AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, 8 och 12§§, samt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, 10§)

/Cecilia Österman, expert på arbetsmiljö

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur vet jag om det finns asbest i en byggnad som ska renoveras? /Eva
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.