Meny

Expertsvar

Så går ni skilda vägar

Hej! Jag driver ett företag tillsammans med två kompanjoner. Nu vill en av dem dra sig ur bolaget. Vad är viktigt att tänka på i en sådan situation? /Gustav

Svar: Hej Gustav! Många småföretagare saknar juridiska avtal som säkrar deras bolag vid en skilsmässa eller när en delägare drar sig ur. Här är juridiken som räddar dig ur sex kniviga situationer.  

1. En av grundarna vill dra sig ur

Ifall en av företagets grundare vill hoppa av bolagsprojektet är det bra att ha ett aktieägaravtal att luta sig mot. Avtalet ger de kvarvarande ägarna inflytande över vem som kommer in som ny delägare. 

Bland annat kan det innehålla klausuler som ger ägarna möjlighet att stoppa en försäljning:

Hembud: Om en delägare har sålt sina aktier till en person som står utanför ägarkretsen har övriga delägare rätt att lösa in aktierna och på så sätt förhindra affären.

Förköp: Aktierna måste först erbjudas de befintliga ägarna, innan en extern försäljning kan komma på tal.

Samtyckesförbehåll: Övriga delägare måste ge sitt godkännande till försäljningen.

2. Ni har olika syn på aktiernas värde

När en part ska köpas ut kan ägarna hamna i utdragna förhandlingar om värdet på aktierna. För att slippa detta kan värderingsfrågan lösas i aktieägaravtalet genom olika modeller:

Avkastningsvärdering – företaget värderas efter den årliga vinstnivån. Det är en värderingsmodell som passar konsultverksamheter och andra typer av bolag utan större materiella tillgångar.

Substansvärdering – bolaget värderas då efter det egna kapitalet. Modellen passar bäst för bolag med tillgångar, som varulager eller fastigheter. 

3. Din kompanjon vill starta en ny verksamhet

Aktieägaravtal brukar innehålla klausuler som hindrar kompanjonerna i bolaget från att syssla med en konkurrerande verksamhet. 

En konkurrensklausul brukar gälla både när man är verksam i bolaget, för att säkra att ingen av ägarna ägnar sig åt en konkurrerande bisyssla, och när någon vill hoppa av för att dra i gång ett nytt företag. Det nya företaget får då inte konkurrera med det gamla. 

En sådan klausul kan kombi-
neras med vite så att det får ekonomiska­­ konsekvenser att bryta mot reglerna. 

4. Din kompanjon skiljer sig

Eftersom tillgångarna, och därmed även värdet av eventuella aktier, delas lika mellan två makar som skiljer sig så riskerar delägaren som separerar hamna i en tuff ekonomisk knipa när den tidigare partnern ska lösas ut. 

Därför är det vanligt att skriva in aktierna som enskild egendom i aktieägaravtalet. Men för att detta ska gälla krävs det att makarna även har upprättat ett äktenskapsförord.   

5. Du skiljer dig från din partner

Om du vill vara säker på att behålla hela företaget vid en eventuell skilsmässa är det viktigt att ha ett äktenskapsförord där aktierna säkras som enskild egendom. 

Egenföretagare pensionssparar ofta privat, och för många kan det komma som en rejäl kalldusch att också det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. 

All egendom som inte är reglerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan de före detta makarna. Vid en skilsmässa kan en företagare alltså förlora hälften av både bolaget och pensionspengarna. 

6. Din kompanjon dör

Om någon av delägarna dör tillfaller aktierna dödsboet. Vanligtvis skriver man därför in en rätt och skyldighet för kvarvarande delägare att lösa in den avlidne kompanjonens aktier. 

För att säkerställa att alla har råd med detta kan klausulen kombineras med att samtliga delägare tecknar en livförsäkring på varandra. 

/Linnea Bolter, expert på företagande på Dagens industri

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Linnea Bolter, journalist och expert på företagande, på Dagens industri, svarar på läsarnas frågor om företagande.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Företagande
Hej! Jag driver ett företag tillsammans med två kompanjoner. Nu vill en av dem dra sig ur bolaget. Vad är viktigt att tänka på i en sådan situation? /Gustav
Företagande
Hej Linnea! Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att lämna bolagets års­redovisning digtalt? /Brasse
Företagande
Hej! Hur kommer brexit att påverka oss som driver företag? /Oddvar
Företagande
Linnea! Har du något tips för hur man bygger välfungerande team i ett företag? /Karolina
Företagande
Hej Linnea! Jag är chef i ett medelstort företag. Ibland saknar jag någon att bolla yrkesmässiga frågor med. Har du något tips för hur man kan komma vidare i sin ledarroll och sitt företagande? /Per-Albin
Företagande
Hej Linnea! Jag vet att man kan söka bidrag till sin verksamhet exempelvis från EU. Gäller det även byggföretag? Vilka andra bidrag finns? / Vigdis
Företagande
Hej! Finns det något vi kan göra för att lotsa vårt företag genom en eventuell lågkonjunktur? /Cyndi
Företagande
Hej! Jag skulle vilja få bättre koll på vårt företags kostnader? Hur skapar man bättre överblick? /Alma
Företagande
Hej! Jag funderar på att starta mitt eget bolag. Vilken bolagsform är egentligen bäst? Hur skiljer de olika formerna sig åt? /Balder
Företagande
Hej! Är det lagligt att driva upp ett nytt eget företag genom ett annat upparbetat företags namn och otillåtet köra sin fakturering genom någon annans företagsnamn för att få kund att tro att det ingår i samma företag? Är det okej att sakta men säkert flytta över kund- och leverantörsregister, allt eftersom jobben kommer in? Man är alltså inte anställd i företaget men har fått förtroende att färdigställa de projekt som man påbörjat innan man sagt upp sig. Vad gäller och hur går man vidare? /Mia

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.