Meny

Expertsvar

Skyddsombuden måste vara med

Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Svar:  Lite förenklat kan vi uttrycka det som att arbetsgivaren är skyldig att bjuda in och skyddsombudet är skyldig att bjuda till. Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och måste ges möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det gäller inte bara de klassiska skyddsronderna. Skyddsombudet ska också medverka i planering och riskbedömningar av förändringar som berör arbetsmiljön. Det gäller både förändringar av hur arbete och uppgifter organiseras samt förändringar av lokaler, utrustning eller arbetsmetoder. Skyddsombudet ska också vara med och ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudets medverkan i arbetsmiljöarbetet är inte bara en fråga om samverkan, utan också om att ta vara på kunskap och erfarenheter om hur arbetet utförs och under vilka förhållanden. (Se Arbetsmiljölagen (AML) 6 kap. 4§, AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete)

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur vet jag om det finns asbest i en byggnad som ska renoveras? /Eva
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.