Meny

Expertsvar

Skyddsombudet har ingen ersättningsskyldighet

Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders

Svar: Hej Anders! En så kallad 6:6a-anmälan eller skyddsombudsstopp kan bara läggas av skyddsombud. Det innebär att ett skyddsombud har rätt att begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder om det finns brister i arbetsmiljön. Skyddsombudet kan också begära att en undersökning görs, om arbetsförhållandena behöver kontrolleras närmare. När skyddsombudet lämnar en begäran om åtgärder eller kontroll av arbetsmiljön är arbetsgivaren skyldig att ge besked utan dröjsmål. Om skyddsombudet inte får något besked inom rimlig tid kan denne vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. Vad som är rimlig tid kan variera beroende på vad ärendet handlar om, hur snabbt det kan gå att få fram en lösning och när begäran lämnades in. 

Om ett arbete innebär omedelbar fara för liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet direkt. Denna rätt gäller även gentemot inhyrd personal. Om arbetsgivaren inte håller med skyddsombudet i frågan kan arbetsgivaren kontakta Arbetsmiljöverket, som då antingen kan förbjuda arbetet eller upphäva skyddsombudets stopp. Skyddsombudet har ingen ersättningsskyldighet för eventuella kostnader som uppstår i samband med det stoppade arbetet. (Se AML 6 kap. 6a§ och 6 kap. 7§).

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur vet jag om det finns asbest i en byggnad som ska renoveras? /Eva
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.