Meny

Expertsvar

Tillfälliga rum – det gäller

Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton

Svar: Hej Anton! Viktig fråga – i Boverkets Byggregler BBR, delar man in rum eller avskiljbara delar av rum i: 

1. Rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt.

2. Rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i tillfälligt.

Denna rumsindelning är väsentlig inom flera områden inom framför allt husbyggnad, och förekommer under många avsnitt i BBR, t ex vad gäller dagsljus, rumshöjd, luftkvalitet, ventilation, brandskydd och utrymning, men även i fråga om hur drift och skötsel ordnas.

Vilka rum eller avskiljbara rum som är vad finns inte bestämt i BBR-föreskrifterna. Men under avsnitt 1:6 Terminologi finns allmänna råd som exemplifierar dessa.

Exempel på rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt är utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila. I de allmänna råden under avsnitt 5:321, i fråga om utrymningsvägar, inkluderas även gemensamma tvättstugor och hobbyrum, garage över 50 kvadratmeter samt hygienutrymmen i verksamhetsklasserna 2 och 5.

Exempel på rum eller avskiljbara delar av rum avsedda för människor att vistas i tillfälligt är rum för förvaring av livsmedel i bostäder, rum för personlig hygien, driftutrymmen, garage, kommunikationsutrymmen, bostadsförråd och kulvertar. Vidare så finns även exempel på kommunikationsutrymmen: korridorer, hallar, passager, ramper, trappor och kommunikationsytor i rum.

BBR ger oss allmänna råd genom exempel i fråga om indelning. Det blir således viktigt att själv, tidigt i projekteringen om det är fråga om byggåtgärder, bestämma vad respektive rum eller avskiljbara delar av rum är avsett för. Använd exemplen i BBR som ledning.

/Anders Lindgren och Martin Äng, Svensk Byggtjänst

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?
Lagar & Regler
Hur hänvisar man till Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, i dokument av olika slag?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.