Meny

Expertsvar

Tjänsteställe, besvärligt men viktigt – del 2

Hej! Vad innebär egentligen tjänsteställe och när har anställda rätt till skattefri ersättning för tjänsteresor?/Lagerda

Svar: Hej Lagerda! Jag började besvara din fråga i förra numret av Byggindustrin med en beskrivning av regelverket kring tjänsteställe och vad som är viktigt att tänka på när bedömningen ska göras. Jag fortsätter nu med att beskriva de tre alternativa regler som avgör var en anställd faktiskt har sitt tjänsteställe. 

Det finns, som sagt, tre alternativa regler för att bestämma var en anställd har sitt tjänsteställe. Först ska avgöras om huvudregeln eller alternativregeln ska tillämpas. Om ingen av dessa två regler kan tillämpas gäller undantagsregeln, som innebär att bostaden anses som tjänsteställe.

Huvudregeln – den plats där den anställde utför huvuddelen av arbetet. 

Exempel: Lisa jobbar som projektledare och tillbringar tre dagar i veckan på huvudkontoret. Två dagar i veckan besöker Lisa projekten. Hon spenderar huvuddelen av sin tid på kontoret och hennes tjänsteställe är därför på kontoret.

Alternativregeln – den plats där den anställda hämtar och lämnar material eller förbereder och avslutar arbetet, besöker arbetsgivarens lokal i genomsnitt mer än en gång i veckan.

Exempel: Marit jobbar som målare och åker runt till olika kunder. Vissa platser är hon på i några veckor, andra bara en dag. Marit åker dock in till kontoret för att hämta material och ha möten. Detta gör hon cirka tre gånger i veckan. Marits tjänsteställe är därför på kontoret.   

Undantagsregeln – bostaden, om ingen av de två första reglerna kan tillämpas. 

Exempel: Emil är anställd vid ett byggföretag och arbetar kortare perioder på olika byggplatser. Någon gång i månaden besöker han arbetsgivarens lokaler, till exempel för att hämta material eller delta i arbetsmöten. Här är bostaden tjänsteställe, då arbetet utförs på skiftande platser och besök i arbetsgivarens lokaler inte sker varje vecka.

En föreställning hos många i branschen synes vara att alla anställda kan få skattefri ersättning för resor till och från jobbet. I exemplen ovan är det emellertid enbart Emils arbetsgivare som har möjlighet att betala ut skattefri ersättning till Emil för de resor han företar mellan hemmet och olika byggarbetsplatser (och arbetsgivarens lokaler). Marits och Lisas resor mellan hemmet och arbetsgivarens lokaler kan däremot inte ersättas skattefritt. Om de åker ut till kund eller projekt, och det är fråga om en tjänsteresa, kan de emellertid få skattefri ersättning för detta. 

Tjänsteställe och reseersättningar är ett snårigt område. Här har jag bara återgivit regelverket på en översiktlig nivå. Det kan även finnas anledning att återkomma till vad som krävs för att en resa ska utgöra tjänsteresa. Mer information om tjänsteställe, tjänsteresor och traktamenten finns på Skatteverkets hemsida, Skatteverket.se.  

/Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier, svarar på läsarnas frågor om skatter.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Skatter
Hej Sofie! Varför är det viktigt att kontrollera F-skatt? /Kajsa
Skatter
Hej Sofie! Jag är vd i ett ­mindre företag som har funderingar på att anställa några yngre förmågor för lite extrajobb då och då. Vad är det egentligen som gäller vid anställning av unga? Är det billigare om de är under 18 år?/Mona
Skatter
Hej! Vi har ett familjeföretag där jag, min man och våra båda söner jobbar. Inom ett antal år vill jag och min man dra oss tillbaka. Hur gör vi bäst för att lämna över till sönerna? / Victoria
Skatter
Hej! Vi vill gärna erbjuda våra anställda förmånliga villkor för hälso- och sjukvård som en del i vårt generella arbetsmiljöarbete. Hur gör vi det bäst? /David
Skatter
Hej! Vad innebär egentligen tjänsteställe och när har anställda rätt till skattefri ersättning för tjänsteresor?/Lagerda
Skatter
Hej! Vad innebär egentligen begreppet tjänsteställe och när har anställda rätt till skattefri ersättning för resor till och från arbetet? /Lagerda
Skatter
Hej! Jag är egenföretagare och bestämmer själv min lön. Hur mycket är det fördelaktigt att ta ut? /Johnny
Skatter
Hur balanserar jag resultatet om jag haft ett bra år men räknar med att nästa kommer att bli sämre?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.