Meny

Expertsvar

Vad är dagsljuskravet i dag?

Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan

Svar Det stämmer, SS 91 42 01 är upphävd sedan ungefär ett år tillbaka. Detta skedde i samband med att SIS kom med en ny svensk standard för dagsljus i byggnader i december 2018. Den ”nya” standarden heter SS-EN 17037:2018 och är en europeisk standard som nu också är svensk standard. 

Fastän SS 91 42 01 är upphävd har inte Boverket ändrat sina föreskrifter i BBR avsnitt 6:322  (ändringar till och med BBR 28). Vi läser det som att det, enligt BBR/byggreglerna, fortsatt är tillåtet att använda de ”gamla” beräkningsmetoderna i analogi med den tidigare standarden SS 91 42 01.

Hur är det då med den nya standarden? Metoder för beräkning av fönsterglasarea är angivna som allmänna råd i BBR. Således kan andra metoder användas för att beräkna fönsterglasarea och fastställa dagsljuskravet. Att använda standarden SS-EN 17037 är fullt möjligt. Dock behöver man kunna verifiera att funktionskravet på dagsljus uppnås. Allmänt om verifiering kan man läsa om i BBR avsnitt 2:32.

/Anders Lindgren och Martin Äng, bygginformatörer  hos Svensk Byggtjänst

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Anders Lidgren och Martin Äng, bygginformatörer hos Svensk Byggtjänst, svarar på läsarnas frågor om lagar och regler.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Lagar & Regler
Under hösten 2019 så ändrades Boverkets Byggregler, BBR. I samband med det så ändrades reglerna om tillgänglighet för hissar. Ska hissar utformas på något nytt sätt nu? /Ulrika Eleonora
Lagar & Regler
Hej! I en fråga/svar i tidningen Byggindustrin från juni 2015 svarar entreprenadjuristerna att byggfelsförsäkring ska finnas enligt lag. Var kan man läsa om vad som gäller nu angående garantier, krav och försäkringar när man bygger och säljer småhus till slutkonsument? /Magnus
Lagar & Regler
Hej! Jag har hört något om krav på IMD i flerbostadshus – vad innebär det? /Ingvild
Lagar & Regler
Hej! I BBR avsnitt 6:322 om dagsljuskrav hänvisas till SS 91 42 01 för beräkning av fönsterglasarea. Denna standard är ju upphävd – hur gör vi då? /Stefan
Lagar & Regler
Hej! När man söker bygglov så görs det skillnad på utformningskrav och tekniska egenskapskrav – hur skiljer jag ut dem?/Olof
Lagar & Regler
Är attefallshus och komplementbyggnad samma sak? / Theresa
Lagar & Regler
Hej! Måste man alltid projektera och bygga enligt Boverkets konstruktionsregler? /Niclas
Lagar & Regler
Hej! I BBR står det ”rum avsedda för människor att vistas i mer än tillfälligt” respektive ”vistas i tillfälligt” – hur förstår man det?/Anton
Lagar & Regler
Hej! Tidigare i år kom ändringar i konstruktionsreglerna, kan vi bygga enligt dem nu? /Oddrun
Lagar & Regler
I Boverkets byggregler, BBR, finns något som heter ”allmänt råd” – hur förhåller man sig till dessa?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.