Meny

Expertsvar

Vad innebär budgetpris

Vad innebär ”budgetpris” egentligen?

Svar: Begreppet ”budgetpris” har vid entreprenader mellan näringsidkare normalt den betydelsen att det angivna priset bara är en kostnadsuppskattning som inte är bindande. Begreppet kommer från konsultsidan men blir allt vanligare även vid byggnadsentreprenader.

Vid konsumententreprenader ses dock budgetpris som en ”ungefärlig prisuppgift” vilken enligt konsumenttjänstlagen inte får överskridas med mer än 15 procent såvida annan prisgräns ej har avtalats eller att entreprenören har rätt till pristillägg. I Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret 17 finns en bestämmelse som utökar denna gräns gentemot konsument till 25 procent gällande den del av priset som avser bland annat markarbeten och rivningsarbeten. Notera dock att Hantverkarformuläret måste åberopas eller biläggas parternas avtal för att vara gällande.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Entreprenadjuristerna hjälper läsarna att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Claes Sahlin, Maria Andersson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson och Rakel Frölich från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Entreprenadjuridik
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Entreprenadjuridik
Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?
Entreprenadjuridik
Vi ska bygga en idrottshall och behöver anlita en konsult för att projektera delar av byggnaden. Vi är generalentreprenör och arbetar på löpande räkning gentemot vår beställare. Vi undrar om vi kan ta betalt för konsulten som en underentreprenad enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kapitel 6 § 9?
Entreprenadjuridik
Vi har utfört grävningsarbeten kring en fastighet. Nu påstår grannfastighetens ägare att de har fått sprickbildningar på sin fasad p.g.a. våra grävningsarbeten. Är vi skyldiga att betala ersättning? AB 04 gäller.
Entreprenadjuridik
Hur långt går beställarens rätt att granska originalverifikationerna? Gäller det även entreprenörens underentreprenörers materialfakturor? Entreprenaden avser löpande räkning med AB 04 som avtalsinnehåll.
Entreprenadjuridik
Vi är en entreprenör som i ett tidigt skede anmälde hinder samtidigt som vi förbehöll oss rätten att begära ersättning för störningskostnader. Vi hade ingen möjlighet att under dessa förhållanden bli klara i tid. Beställaren ansåg att vi ändå skulle hinna slutföra arbetena inom kontraktstiden. Vi valde därför att forcera arbetena och har framställt krav på ersättning för forceringskostnaderna. Har vi rätt att få betalt för dessa? AB 04 är avtalat.
Entreprenadjuridik
Vid slutbesiktningen av en byggnad så konstaterades ett konstruktionsfel i portsystemet som besiktningsmannen ansåg att beställaren ansvarade för (så kallad B-anmärkning). Entreprenaden godkändes och beställaren tog fram nya konstruktionshandlingar för ett nytt portsystem. Är denna beställning att betrakta som ett ÄTA-arbete? Standardavtalet AB 04 gäller för entreprenaden.
Entreprenadjuridik
Vi har renoverat ett badrum åt en konsument på löpande räkning. Vi har kommit överens om ett timpris för arbetet men har inte bestämt något om ersättning för resor. Har vi rätt att få betalt för våra resekostnader?
Entreprenadjuridik
Vad innebär entreprenörsansvaret och hur påverkar det mina pågående entreprenader? Jag arbetar vanligtvis som generalentreprenör och anlitar regelbundet underentreprenörer. Behöver jag göra något särskilt nu?
Entreprenadjuridik
Finns det något begrepp som förklarar upphandlingsformen i generalentreprenörens relation till underentreprenören?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.