Meny

Expertsvar

Vem har ansvar för vad?

Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan

Svar: Hej Stefan! Arbete inom byggindustrin innebär nästan alltid att flera olika företag jobbar sida vid sida och att arbetena behöver samordnas för att inte skapa risker för varandra. Därför måste byggherren (eller uppdragstagaren) utse byggarbetsmiljösamordnare som har till uppgift att samordna arbetsmiljön i ett byggprojekt från start till mål. 

Bas P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet för planering och projektering. Bas P har till uppgift att granska, samordna och sammanställa alla underlag som tas fram av arkitekter, ingenjörer och andra konsulter samt planera och projektera arbetet i en arbetsmiljö-
plan så att det kan utföras med god arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsmiljöplan ska vara framtagen innan byggarbetet påbörjas, annars kan Bas P få betala en sanktionsavgift.

BAS U är byggarbetsmiljösamordnare under själva utförandet och är den som i praktiken samordnar arbetet i det praktiska byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för en annan. Detta gör Bas U genom att organisera skyddsarbetet och anpassa arbetsmiljöplanen till det arbete som utförs. Bas U kan till exempel undersöka vilka arbetsmetoder eller arbetsutrustningar som entreprenörer väljer för de olika arbetsmomenten och begära in riskbedömningar med åtgärdsbeskrivningar. En aktuell arbetsmiljöplan ska alltid finnas tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen, annars kan Bas U få betala en sanktionsavgift.

Det kan bara finnas en Bas P eller Bas U åt gången i ett projekt och båda ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs. 

(Se AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete.)

/Cecilia Österman, expert arbetsmiljö

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Cecila Österman, teknologie doktor i arbets­miljöarbete, svarar på läsarnas frågor om Arbetsmiljö.

Har du också en fråga till våra experter?
Mejla din fråga till expertsvar@byggindustrin.se.

Senaste frågorna

Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur vet jag om det finns asbest i en byggnad som ska renoveras? /Eva
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Hur kallt får det vara för att få arbeta utomhus?
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad är det för skillnad på arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetets handlingsplan? /Ludmila
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Vad innebär Bas U och Bas P, vad är det för skillnad på rollerna?/Stefan
Arbetsmiljö
Hej Cecilia! Jag arbetar i ett mellanstort byggföretag? Vilka krav ställs på mig som chef när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? / Gro
Arbetsmiljö
Hej! Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken? /Kim
Arbetsmiljö
Hej! Jag jobbar med HR på ett ganska litet byggbolag. Vad ska jag göra om jag upplever att jag eller någon kollega blir mobbad på arbetet? /Alfred
Arbetsmiljö
Hej! Jag är delägare i ett mind­re byggföretag. Vad innebär fördelning av arbetsmiljö­uppgifter? /Tor
Arbetsmiljö
Hej! Jag är skyddsombud på ett entreprenörsbolag. Vad händer om jag gör en 6:6a eller ett skyddsombudsstopp? /Anders
Arbetsmiljö
Jag är vd för ett mindre byggföretag som jobbar mycket med renovering. Måste skydds/arbetsmiljöombudet alltid vara med vid riskbedömningar?

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.