Meny
Sponsrat innehåll från Neste

Omställningen börjar med bränslet

Fossila bränslen i bygg- och anläggningssektorn ligger bakom stora utsläpp men när branschen nu arbetar för att ställa om finns det en lättillgänglig och enkel lösning.

Danmark lade nyligen fram ett lagförslag som ger enskilda kommuner rätt att förbjuda fordon på byggarbetsplatser från att köra på fossila bränslen. Att omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle går allt snabbare innebär att fler branscher ställs inför påtryckningar om att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Både från politiker, allmänhet och företag. Bygg- och anläggningssektorn är, som det danska exemplet visar, inget undantag.

Bygg- och anläggningssektorn är en viktig del av samhället, den omsätter över tusen miljarder kronor per år och har stor betydelse för den svenska ekonomin. Branschens storlek ger dock även upphov till omfattande klimatpåverkan. Enligt rapporten ”Klimatpåverkan från byggprocessen” beräknas bygg- och anläggningssektorns årliga utsläpp vara 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, nästan lika mycket som alla inrikestransporter. Hälften av transportvolymen i stora svenska städer är relaterade till byggen enligt Trafikanalys.

Tillverkningen av byggmaterial ligger bakom majoriteten av utsläppen, både stål och cement är resursintensiva att framställa. En annan källa är de olika fordon som används i bygg- och anläggningssektorn. De orsakar runt 20 procent av de totala utsläppen eftersom de i regel körs på vanlig fossil diesel. En omställning till eldrift är ett alternativ men en sådan tar tid. Nya fordon måste införskaffas, vilket också innebär stor miljöpåverkan och det kräver omfattande investeringar av företagen.

Omställningen pågår redan

Det finns en enklare lösning som är tillgänglig redan nu. En lösning som exempelvis används på bygget Ebbepark i Linköping. Här pågår ett pilotprojekt för fossilfrihet där man byter ut fordonsparkens drivmedel. Leverantören Energifabriken har monterat upp en mobil tankstation på platsen med Neste MY Förnybar Diesel, även kallat HVO100.  

Neste MY Förnybar Diesel är ett fossilfritt biobränsle, med mycket goda köldegenskaper. Bränslet kan tankas i alla dieselmotorer och blandas med fossil diesel i valfri mängd, eftersom de två bränsletyperna har samma kemiska sammansättning. En viktig fördel för många professionella användare. Neste MY Förnybar Diesel uppfyller även typgodkännandet för den amerikanska dieselstandarden.

Att gå över från fossil diesel till rent Neste MY ger stora miljövinster i form av en minskning av växthusgasutsläppen upp till 90 procent och en avsevärd minskning av de lokala utsläppen. Bränslet framställs av avfall och rester, som exempelvis animaliska fetter från kött- och fiskindustrin, samt matolja. Neste MY Förnybar Diesel produceras av det finska bolaget Neste, världens största leverantör av förnybara bränslen.

Byggbranschen har mycket att vinna på att byta ut sitt fordonsbränsle till fossilfritt. Med Neste MY Förnybar Diesel kan det göras enkelt utan nyinvesteringar eller kostsamma modifieringar av befintlig fordonspark. Det har aldrig varit enklare för bygg- och anläggningssektorn att bli en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle, bara att tanka och köra.

Om Neste
Neste är ett globalt bolag med rötterna i Finland. Neste skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov.Neste är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. Produkter som alla syftar till att hjälpa kunderna att reducera ditt koldioxidavtryck. 2018 var Nestes nettoomsättning 14,9 miljarder euro. I januari 2019 rankades Neste som nummer tre bland världens mest hållbara företag. 

De kandiderar till Guldhuset

Otraditionella bakgrunder bland årets nominerade.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/de-kandiderar-till-guldhuset-29468

Lyckat försök med lösull på Skanska

"När det går snabbare blir byggkostnaderna lägre".
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/lyckat-forsok-med-losull-pa-skanska-29472

Peab drar tillbaka ordinarie utdelningsförslag

"Styrelsen finner det lämpligt"
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/peab-drar-tillbaka-ordinarie-utdelningsforslag-29470

Trio ska förstärka JSB

Tar in tre nya medarbetare.
På nytt jobb
http://byggindustrin.com/artikel/pa-nytt-jobb/trio-ska-forstarka-jsb-29471

Renovering av industrifastighet blev totalsanering

Forsens arbete i Kryddfabriken utökades.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/renovering-av-industrifastighet-blev-totalsanering-29469

Geotekniker går från Tyréns till Structor

Ser fram emot att komma till ett mindre bolag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.com/artikel/pa-nytt-jobb/geotekniker-gar-fran-tyrens-till-structor-29467

Skanska driver på klimatarbete i USA

Nytt verktyg mäter inbäddad koldioxid i byggnader.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/skanska-driver-pa-klimatarbete-i-usa-29461

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Lämnar Bravida för NCC Building

Han är ny affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.com/artikel/pa-nytt-jobb/lamnar-bravida-ncc-building-29466

Värsta scenariot: 64 000 jobb kan försvinna

Byggföretagen släpper specialrapport om coronaläget.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/varsta-scenariot-64-000-jobb-kan-forsvinna-29464

"Branschen kommer göra riskanalyser på helt annat sätt”

Tror på nya insikter efter corona.
Nyhet
http://byggindustrin.com/artikel/nyhet/branschen-kommer-gora-riskanalyser-pa-helt-annat-satt-29463

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.